# investujte na fin trhoch  18. 7. 2022

Nedosiahnuteľný rast

Čínska ekonomika rástla najpomalším tempom odkedy krajinu prvýkrát zasiahla epidémia koronavírusu pred dvoma rokmi, vďaka čomu je cieľ rastu čínskej ekonomiky čoraz viac nedosiahnuteľnejší. Rast hospodárstva o 0,4% za druhý kvartál predstavoval druhý najpomalší rast, aký bol kedy zaznamenaný. Spomalenie znamená, že Peking tento rok výrazne nesplní svoj cieľ HDP vo výške približne 5,5 %, čo je prvý raz v histórii.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Čínsky výhľad zostáva veľmi neistý, keďže prezident Si Ťin-pching zostáva odhodlaný dodržiavať svoj prístup nulovej tolerancie pred koronavírusom, pričom sa v niekoľkých mestách objavil vysoko infekčný subvariant BA.5, ktorý zvýšil hrozbu nových potencionálnych lockdownov. Keďže Čína je hlavným nákupcom komodít od ropy cez uhlie až po kukuricu, spomalenie ekonomiky je ranou pre globálne hospodárstvo, ktoré už zasiahli obavy z recesie. Prezident Si Ťin-pching v posledných rokoch nekládol dôraz na dôležitosť cieľa HDP a ako napísal do kľúčového dokumentu, ktorým sa riadi Komunistická strana v Číne z minulého roka, že by už nemal byť „jediným kritériom úspechu“. Týmto sa zrejme snaží o bagatelizáciu tohto cieľa a hlavnou prioritou sa stáva zachovanie pracovných miest.

Čo je horšie pre ekonomiku, piatkové údaje neukázali žiadne známky zlepšenia prepadu v Číne z pohľadu investícií do nehnuteľností, ktoré poháňajú dopyt po tovaroch a službách v hodnote približne 20% čínskeho HDP. Presakujú správy, že z dôvodu neschopnosti developerov dokončovať výstavbu nových bytov, domácnosti v niektorých mestách prestali platiť svoje hypotéky. Ak by bol rast v druhom štvrťroku 1%, ekonomika by potrebovala 7,5% expanziu v druhom polroku, aby splnila ročný cieľ, povedal minulý mesiac poradca čínskej centrálnej banky Wang Yiming. Piatkové údaje ukázali ďalšiu oblasť napätia v ekonomike – sektor služieb, ktorý predstavuje viac ako polovicu ekonomiky, ktorý v druhom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal pokles o 0,4%.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.