# investujte na fin trhoch  9. 5. 2023

Rast úrokov a boj s infláciou pokračuje

Európska centrálna banka na svojom májovom zasadnutí v súlade s očakávaniami zvýšila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu – základnú úrokovú sadzbu na 3,75% a depozitnú na 3,25%. Rada guvernérov sadzby zvýšila siedmykrát v rade a dostali sa tak na takmer 15–ročné maximum. Sprísňovaním menovej politiky sa ECB snaží dostať pod kontrolu infláciu. Banka tiež uviedla, že od júla prestane znovu investovať peniaze zo splatného dlhu v rámci programu nákupov aktív (APP).

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Rozhodnutie ECB postupovať pomalšie pri zvyšovaní úrokov prichádza po tom, čo FED (Americká centrálna banka) v stredu zvýšila sadzby, ale naznačila potenciálnu pauzu v sprísňovaní menovej politiky.

Investori očakávajú, že ECB bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, pričom predpoklad trhu hovorí ešte o 2 zvýšeniach po 25 bázických bodov. Vznikajúca divergencia medzi dvoma hlavnými centrálnymi bankami sa odráža na finančných trhoch a nedávno vyhnala euro voči doláru na najvyššiu úroveň za viac ako rok. Rada guvernérov sa podľa vyhlásenia pri rozhodovaní bude naďalej riadiť dátami a rozhodnutia o sadzbách budú naďalej vychádzať z jej hodnotenia výhľadu inflácie vo svetle prichádzajúcich ekonomických a finančných údajov a dynamiky očistenej inflácie. Šéfka ECB Christine Lagardeová na tlačovej konferencii uviedla, že banka bude vo zvyšovaní úrokov pokračovať. „Nedávame si pauzu, to je úplne jasné.“ dodala.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.