# investujte na fin trhoch  8. 1. 2024

Víťazi a porazení

Ak bol rok 2022 trhovým annus horribilis, o roku 2023 môžeme konštatovať ako o veľmi dobrom roku, pokiaľ ide o celkové zhodnotenie indexov. Celková odolnosť svetovej ekonomiky prekvapila, ak nie pokorila, vyhliadky aj tých najpesimistickejších komentátorov: globálny rast pokračoval a inflácia prudko klesla. Naopak investori, ktorí boli pozitívne naladení, boli odmenení.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Globálne akcie v minulom roku vzrástli o viac ako pätinu (v amerických dolároch), pričom väčšina tried aktív sa v roku 2022 prudko zotavila zo svojich strát. Vstup do roku 2023 bol poznačený očakávaním hospodárskej recesie po roku negatívneho výkonu akcií i dlhopisov. Vlani v tomto čase predseda FEDu (Americká centrálna banka) Jerome Powell vyhlásil, že FED bude držať kurz zvyšovania sadzieb, pokým nebude práca hotová. Inflácia síce spomaľovala, ale stále bola na zvýšenej úrovni a trh práce bol značne napätý. Uprostred toho panovala neistota ohľadom budúceho ekonomického vývoja, pretože rekordný počet CEO uviedol, že očakáva v roku 2023 v USA recesiu. Nasledoval krach niekoľkých regionálnych bánk, dráma ohľadom dlhového stropu v Spojených štátoch a geopolitické nepokoje na Blízkom východe medzi Izraelom a hnutím Hamas a pokračujúci konflikt a na Ukrajine.

Dnes sa však inflácia v celom vyspelom svete pohybuje na oveľa priaznivejších úrovniach (v USA 3,1% a v Eurozóne 2,4%), to všetko pri zachovaní ekonomického rastu. Recesia, ktorej sa mnohí obávali, zatiaľ nenastala. Toto prostredie podnietilo FED k tomu, aby na svojom poslednom zasadnutí v roku 2023 oznámil obrat vo svojej politike. Tento obrat pomohol k silnému finišu pokiaľ ide o zhodnotenie takmer všetkých tried aktív ku koncu roka.

Jeden z paradoxov roka bola divergencia medzi ekonomikou a akciovým indexom. To platí najmä pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá zažila technickú recesiu s poklesom HDP o 0,4 %, ale jej akciový trh patril medzi najvýkonnejšie v regióne.

Poďme sa pozrieť teda na víťazov a porazených roku 2023. Pokiaľ ide o akciové indexy v Spojených štátoch treba povedať, že jadro zhodnotenia stálo na pleciach Magnificient Seven, tzv. „veľkolepá sedmička firiem“ a to menovite Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META) a Tesla (TSLA). Index Nasdaq priniesol investorom zhodnotenie viac ako 43%, širší index S&P 500 si pripísal zhodnotenie cez 24%. Keď sa pozrieme cez Atlantik do Európy, tak hlavný index STOXX Europe 600 si pripísal 12,74%, nemecký index DAX viac ako 20%, anglický index FTSE 100 len necelé 4% percentá. Tento rok sa taktiež darilo aj našim susedom v Poľsku a Maďarsku. Obidva indexy si pripísali veľmi slušné čísla a dokonca prekonali aj výkonnosťou indexy vyspelých trhov. Bitcoin sa otriasol z roku 2022 a v roku 2023 zaknihoval zisk viac ako 152%.  Zlato si taktiež našlo svoje miesto na výslní a zaknihovalo zisk cez 13%. Na druhej strane porazených zostala hlavne ropa. Napriek znižovaniu dodávok zo strany OPECu a konfliktu na Blízkom východe skončili ceny ropy v roku 2023 takmer o 10 % nižšie. Druhým porazeným bol americký dolár, ktorý si zaknihoval negatívne zhodnotenie.

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.