# investujte na fin trhoch  22. 11. 2021

Rally do konca roka?

Investments

Široká báza akcií poháňala nedávne zisky akciového trhu, čo je povzbudzujúce znamenie pre investorov, ktorí sa pýtajú, ako dlho môže impozantná rally pokračovať. Index S&P 500 vzrástol v roku 2021 o 25 % a minulý týždeň zaznamenal svoj 66. rekordný záver roka – viac nových maxím ako v ktoromkoľvek roku od roku 1995. Zisky pochádzajú z rôznorodej škály akcií. Minulý týždeň sme zaznamenali rekordné maximá od desiatok spoločností, od Estee Lauder Cos. a AutoZone Inc., po Netflix Inc. a Home Depot Inc. Podiel akcií S&P 500, ktoré sa uzatvárajú nad svojimi 50-dňovými kĺzavými priemermi, vzrástol začiatkom minulého týždňa na 75 %, čo je najvyššia úroveň od mája tohto roka.

Investori budú tento týždeň hľadať informácie o vyhliadkach pre rôzne sektory v štvrťročných správach od technologického giganta HP Inc., maloobchodného predajcu spotrebnej elektroniky Best Buy Co., výrobcu potravín J. M. Smucker Co. a spoločnosti Medtronic PLC, ktorá vyrába zdravotnícke pomôcky. Silnejšie než očakávané zisky pomohli dostať akcie na nové maximá. Analytici očakávali, že zisky spoločností v indexe S&P 500 by mohli vzrásť v treťom štvrťroku výsledkovej sezóny v porovnaní s predchádzajúcou o 40 %. To je viac ako 27 % predpokladaný rast v septembri, keď sa predpovedali zisky reportovaných spoločností. Predpovede rastu ziskov na budúci rok sa tiež zvýšili.

Valuácie vystrelili vyššie počas zotavovania trhu z poklesu vyvolaného pandémiou na začiatku roku 2020, keď Federálny rezervný systém znížil úrokové sadzby takmer na nulu a zákonodarcovia vo Washingtone schválili ekonomické stimuly v hodnote biliónov dolárov. Niektorí analytici tvrdia, že dáva zmysel, že investori sú ochotní zaplatiť viac za akcie, keď vládne dlhopisy ponúkajú malý výnos. Očakáva sa, že valuácie sa nakoniec vrátia na historicky normálnu úroveň, avšak je ťažko predpovedať kedy sa tak stane. Mnohí investori sledujú ako sa vyvíja inflácia. Tieto parametre taktiež zvažuje Fed a ovplyvňuje ho kedy začne zvyšovať úrokové sadzby. Čo je krok, ktorý by ovplyvnil výpočty toho, akú hodnotu majú budúce zisky spoločností.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.