# investujte na fin trhoch  3. 1. 2022

Rastúca inflácia a kredibilita centrálnych bánk

O rastúcej inflácii sa v posledných mesiacoch hovorí a píše takmer všade. Je to aktuálne makroekonomická téma číslo jeden a centrálne banky začínajú aktívne riešiť situáciu s infláciou minimálne v krajinách, kde sa rast cien prestáva javiť ako dočasný fenomén. Máme krajiny ako USA, Anglicko alebo krajiny v CEE, kde centrálne banky podnikli prvé verbálne aj neverbálne kroky s cieľom zastaviť rast cien, kým sa vymkne spod kontroly.

Najmä Česká centrálna banka vystupuje ako najväčší jastrab a na svojom poslednom zasadnutí koncom decembra zdvihla 2-týždňovú repo sadzbu o jedno percento až na 3,75%. Následná tlačová konferencia guvernéra Rusnoka vyznela ešte silnejšie, keďže oznámil ďalšie pravdepodobné zvyšovanie nad 4%, ak aktuálne inflačné tlaky nezačnú poľavovať. Posledný meraný rast cien (za november) bol na úrovni 6%. Česká inflácia sa však pravdepodobne dostane aj vyššie, kým opatrenia ČNB zaberú. Kroky ČNB sú teda oprávnené, rozhodné a rétorika a konanie banky kredibilné. Aj vďaka krokom ČNB sa menový pár EURCZK vyvíjal stabilne a CZK dokázala voči EUR mierne posilniť. Veľmi rozhodne vystupuje napríklad aj americký FED a kroky, ktoré ohlásil na 2022 sú v súlade s pozorovanou infláciou.

Na druhej strane máme Tureckú centrálnu banku. Turecko má dlhodobo problém s vysokou infláciou – od roku2017 sa inflácia pohybuje v dvojciferných číslach (vysoko nad inflačným cieľom). Tento rok by mala dosiahnuť až18%. Makroekonomická teória hovorí jasne o vplyve úrokových mier na rastúce ceny. Ak sa inflácia dvíha nad želateľnú úroveň, centrálna banka zasiahne reštriktívnou monetárnou politikou – obmedzí množstvo peňazí v obehu zdvihnutím úrokových sadzieb. Keď Turecká centrálna banka zdvihla sadzby v snahe skrotiť infláciu, posledný guvernér banky prišiel o svoj job. Od roku 2019 má turecká centrálna banka už svojho 4-tého šéfa. Dôvodom je nesúhlas tureckého prezidenta Erdogana so zvyšovaním úrokových sadzieb a jeho alternatívny názor, že vysokú infláciu skrotia nízke úrokové sadzby. Najlepším dôkazom „úspešnosti“ tejto tureckej politiky je postupná strata hodnoty kúpyschopnosti tureckej líry. Len v roku 2021 turecká líra stratila voči EUR takmer 40% svojej hodnoty. To síce znamená výhodnejšiu letnú dovolenku pre väčšinu Európanov, ale zároveň aj ekonomické problémy tureckého obyvateľstva, pre ktorých sa stávajú nedostupné dovozové základné tovary a služby.

Uvoľnená monetárna politika (znižovanie úrokových sadzieb) pri vysokej inflácii je extrémny hazard a takáto centrálna banka má veľmi nízku kredibilitu a problém, ktorý sa jej nakoniec môže vymknúť spod kontroly (príklad Venezuela alebo Zimbabwe).

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.