# investujte na fin trhoch  4. 10. 2022

Porsche v boji o nezávislosť

Vo štvrtok to bola na burze vo Frankfurte veľká sláva. Na burze sa upisovalo IPO (Verejný úpis akcií) spoločnosti Porsche. Bolo to najväčšie európske IPO podľa trhovej kapitalizácie za poslednú dekádu. Generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Blume na začiatku otvorenia obchodovania uviedol: „Dnes si Porsche plní svoj veľký sen. Naša zvýšená miera autonómie nás stavia do veľmi dobrej pozície na realizáciu našich ambicióznych cieľov v nasledujúcich rokoch.“

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Výrobca svetoznámych športiakov s ikonickými 911-kami sa týmto krokom postavil vedľa Ferrari a vyšiel s kožou na trh v mimoriadne búrlivom a pochmúrnom období, ktorým teraz prechádzajú finančné trhy. Po tom, čo sa akcie vo štvrtok začali obchodovať, vzrástli takmer o 5 %, ale počas obchodovania začali pomaly strácať. Zakončili obchodovanie na 82,50 EUR/akciu, čo bolo v súlade s cenou IPO. To predstavovalo pri tejto cene trhovú hodnotu viac ako 75 miliárd eur, čo zodpovedá viac ako 73 miliardám dolárov.

Automobilka Porsche bude mať celkom 911 miliónov akcií, z toho polovicu kmeňových a polovicu prioritných. V rámci vstupu na burzu bolo investorom ponúknuté až 113 875 000 prioritných akcií. Tie majú proti kmeňovými akciami prednosť napríklad pri vyplácaní dividend, ale nie sú s nimi spojené hlasovacie práva. Finančný riaditeľ Porsche Lutz Meschke vo štvrtok pre Bloomberg uviedol, že Porsche verí v splnenie svojho tohtoročné cieľa tržieb vo výške až 39 miliárd EUR, navzdory tomu ako je makroekonomická situácia zložitá.

Porsche je známe ako športový výrobca ikonických automobilov, ktoré sa zúčastňujú veľkých automobilových pretekov. Avšak pri pohľade na čísla predajov, je zaujímavé, že viac ako polovica predaja vozidiel za posledné tri roky plynula zo segmentu športovo-úžitkových vozidiel vrátane v Bratislave vyrábaných modelov Cayenne a Macan. Z tohto všetkého vyplýva, že úspech značky a celej spoločnosti stojí a padá na peniazoch od tých najbohatších vrstiev spoločnosti. Uvidíme, ako sa pri aktuálnej hospodárskej situácii bude znižovať apetít pre nákup týchto ikonických áut.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.