# investujte na fin trhoch  8. 2. 2021

Ropa na predkrízových úrovniach

Keď minulý rok prerazila cena ropy pomyselné dno a aprílový kontrakt WTI s májovým dodaním uzatvoril na hodnote -34 USD, energetický, ale hlavne ropný sektor bol v očiach mnohých analytikov odpísaný a smeroval ku kolapsu. Situácia však ani z ďaleka nebola taká zlá, ako sa na prvý pohľad zdalo. Ropa zostáva aj naďalej najdôležitejšou energetickou komoditou, bez ktorej svetové hospodárstvo nedokáže fungovať. Trend zelených technológií a transformácia ekonomík smerom k nízkouhlíkovým zajtrajškom je nespochybniteľná a nutná. No táto zmena bude postupná, nie skokovitá.

Obrovské prebytky na trhu s ropou, ktoré sa naakumulovali na jar minulého roka, sa podarilo znížiť rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Veľkú úlohu v tomto smere zohrala Čína, ktorej hospodárstvo trpelo pandémiou najmenej z hlavných svetových ekonomík a dokázala spracovať rekordné objemy surovej ropy. Aktuálne čínska spotreba už prekonala hodnoty dosiahnuté pred pandémiou. Podobný vývoj evidujeme aj v Indii, kde sa dopyt po rope nachádza len 1,4% pod minuloročnou úrovňou. Nemenej dôležitým faktom však bola aj koordinovaná akcia krajín OPEC+, ktoré dokázali obmedziť prebytok na strane ponuky bezprecedentým znížením ťažby a odľahčili tak celosvetové skladovacie kapacity, ktoré začínali byť naplnené na maximum.

Ropa typu Brent atakuje 60 USD hranicu a pri pretrvávajúcom sentimente pravdepodobne túto úroveň aj prekoná. Krajiny produkujúce ropu združené v skupine OPEC+ totiž plánujú držať ťažbu na zníženej úrovni ešte minimálne 2 mesiace. Aktuálne je produkcia zredukovaná o 7 miliónov barelov denne a Saudská Arábia dokonca znížila ťažbu v mesiacoch február a marec o ďalší extra milión barelov denne, aby podporila rastúce ceny. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu dosiahne dopyt v roku 2021 96,9 milióna barelov denne, čo predstavuje nárast o 5,5 milióna v porovnaní s rokom 2020. Trh s ropou by sa mal výraznejšie oživiť v druhej polovici roka, keď sa predpokladá zníženie potreby lockdownov a návrat globálneho cestovania. Dôležité však budú aj kroky OPEC+ a dohoda na postupnom uvoľňovaní produkčných reštrikcií, ktoré by v prípade nekoordinovaného postupu mohli opäť zaliať trh nepotrebnou ropu, ktorú nebude vedieť oslabená svetová ekonomika tak rýchlo vstrebať.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.