# investujte na fin trhoch  20. 3. 2023

Rozlúčka s Credit Suisse

UBS súhlasila s prevzatím svojho odvekého rivala, vo vládou sprostredkovanej transakcii, v snahe ukončiť krízu okolo dôvery v druhú najväčšiu švajčiarsku banku, ktorá hrozila prerastením do vážnejšej krízy dôvery v celom finančnom systéme. Credit Suisse vďaka škandálom z posledných rokov, veľkým stratám, zlému manažmentu, častým zmenám vo vedení a úplne deravej vnútornej kontrole, na ktorú dokonca upozornili aj audítori v poslednej správe, prišla len za posledné tri mesiace o vklady v hodnote viac ako 100 miliárd USD a odliv pokračoval aj po nedávnom navýšení kapitálu o 4 miliardy CHF.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Podľa zverejnených podmienok dohody, akcionári Credit Suisse získajú jednu akciu UBS za 22,48 akcií Credit Suisse, čo je ekvivalentom 0,76 CHF za akciu.  To predstavuje pokles o viac ako 59% oproti piatkovej zatváracej cene na úrovni 1,86 CHF za akciu. Táto transakcia oceňuje Credit Suisse na 3 miliardy CHF, čo je len zlomok jej hodnoty čierneho obdobia z posledných rokov. UBS dokonca získa viacero záruk švajčiarskej vlády (napríklad záruku 9 miliárd švajčiarskych frankov pre možné straty z prebratých aktív Credit Suisse) a prístup k potrebnej 100-miliardovej likvidite, ktorú zabezpečí národná banka.

Veľkú ranu zažijú aj držitelia konvertibilných podmienených dlhopisov (tzv. CoCos) Credit Suisse v hodnote 16 miliárd CHF, ktoré pôjdu úplne na nulu. Týmto krokom sa prenesie časť strát aj na investorov do týchto juniorných dlhopisov a umožní to Credit Suisse (alebo vlastne už UBS) zvýšiť bankový kapitál.

UBS plánuje výrazne osekať investičnú časť Credit Suisse, globálnu divíziu, ktorá má za následok obrovské straty z uplynulých rokov (napríklad z kolapsu Archegos Investment Management a Greensill Capital), ale plánuje si nechať švajčiarsku divíziu, ktorá poskytuje bankové služby ako bežná komerčná banka.

Takto sa teda končí viac ako 166-ročný príbeh niekedy globálneho gigantu Credit Suisse. Mementom tohto príbehu je, že akákoľvek banka, a v konečnom dôsledku je jedno,  či ide o lokálnu banku (akou bola napríklad Silicon Valley bank) alebo či ide o globálneho giganta ako Credit Suisse s bilanciou viac ako 500 miliárd USD, to neustojí, ak stratí jedinú vec, na čom je postavený jej business model – dôveru svojich klientov a investorov.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.