# investujte na fin trhoch  6. 3. 2023

Sektor služieb pomohol trhom

Uplynulý týždeň sa niesol na pozitívnej vlne. Skoro všetky hlavné akciové indexy sa ocitli po piatich obchodných dňoch v zelených číslach. Americký index S&P500 si pripísal +1,9%, Dow Jones +1,75% a technologicky orientovaný Nasdaq až +2,85%. V Európe boli výsledky ešte o trošku zelenšie, keď Eurostoxx 50 poskočil o +2,78%, nemecký DAX o +2,42%. Britský FTSE100 pridal však len +0,87%. Ázijské indexy uzatvorili taktiež v ziskoch, keď Hang Seng narástol o +2,79% a NIKKEI o +1,73%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Náladu investorom zlepšil v piatok hlavne reportom o stave v sektore služieb v USA, ktorý priniesol správu o najsilnejšej aktivite od leta minulého roku. Údaje o odolných službách dokonca (načas) prekryli aj obavy z pretrvávajúcej inflácie a zvyšujúcich sa úrokových sadzieb naprieč ekonomikami. Index S&P Global US Services PMI narástol vo februári na 50,6 bodu z januárových 46,8 a prehupol sa cez hranicu 50, ktorá oddeľuje expanziu od spomaľovania aktivity v sektore. Ide o ďalší zo série reportov s dobrými správami, keďže podobné čísla vykázala aj Eurozóna a Čína v uplynulom mesiaci.

Jedna lastovička však leto nerobí, a aj napriek pozitívnym správam o odolnosti sektora služieb netreba zabúdať na nikam neodchádzajúcu infláciu a odhodlanie centrálnych bánk ju stlačiť na úroveň 2%.  Tento rok nás čaká na oboch brehoch Atlantiku ešte niekoľko kôl zvyšovaní úrokových sadzieb, ktoré prekvapia skôr smerom nahor a môžu vziať vietor z plachiet akciovej rally, ktorá viacerých prekvapila na začiatku roka.

V USA sú na trhu už najvyššie sadzby od roku 2007. Výnos na 2-ročných štátnych dlhopisoch atakuje hranicu 5% a 10-ročná splatnosť prekonala aktuálne 4%. Vysoké úroky sa vrátili aj na hypotekárny trh a pomaly sa škrabú k 7% a evidentne prispeli k spomaleniu v rezidenčnom sektore. Výnosová krivka je v USA inverzná a indikuje pravdepodobnosť recesie v nasledovných kvartáloch. Preto je namieste byť v tomto období opatrný a nevnášať do svojho portfólia príliš veľké riziko.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.