# investujte na fin trhoch  26. 6. 2023

Jastrabí krok od bank of England

Britská centrálna banka tento týždeň opäť zdvihla úrokové sadzby. Prekvapivé nie je samotné zdvihnutie, ale veľkosť tohto kroku. Namiesto očakávaných 0,25%, centrálna banka prekvapila pol percentným nárastom sadzieb na hranicu 5%. Banka podľa vyhlásenia reagovala na nové inflačné správy a verí, že takýto rozhodný krok pomôže spútať tvrdohlavú infláciu. Britská inflácia sa totiž aktuálne pohybuje na úrovni 8,7% (májové dáta). Posledné štyri mesiace je vyššia ako odhady analytikov a aj napriek 1,5-ročnému dvíhaniu sadzieb je ďaleko od inflačného cieľa 2%. Zaujímavé sú aj nové trhové očakávania. Kým pred mesiacom trh očakával kulmináciu úrokových sadieb na aktuálnych 5%, novo zverejnené dáta a kroky centrálnej banky tieto očakávania posunuli nahor a finančné trhy vidia sadzby v tomto cykle až úrovni 6,25%, najvyššie od roku 1998. Ďalšiemu rastu nahrávajú aj posledné údaje o maloobchodných tržbách, ktoré neočakávane narástli a nepomáhajú zvoľniť cenové tlaky v sektore služieb.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Ak sa Britskej centrálnej banke podarí stlačiť infláciu na nižšie úrovne, doplatia na to milióny Britov hlavne cez drahšie hypotekárne úvery. Rastúce mesačné splátky za hypotéky významne znižujú disponibilný príjem domácností, znižujú ich spotrebu a negatívne vplývajú na celú ostrovnú ekonomiku, čo je aj cieľom krokov centrálnej banky. Rastúce úroky na hypotekárnom trhu tlačia aj na celkový sentiment v realitnom sektore. Britské stavebné firmy venujúce sa rezidenčnej výstavbe majú jedno zo svojich horších období. Index FTSE 350 Household Goods and Home Construction stratil od začiatku júna už skoro 11% a podľa banky HSBC viaceré stavebné firmy nečaká rýchly obrat k lepšiemu kvôli očakávanému ďalšiemu poklesu cien rezidenčných nehnuteľností, poklesu dopytu po nich a celkovému negatívnemu tlaku na marže. Ide však o cyklický sektor a keď vidíme len samé negatívne správy, môže to byť signál, že narážame na dno a poctivá analýza môže odhaliť zaujímavé investície.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.