# investujte na fin trhoch  17. 6. 2024

Znižovanie úrokových sadzieb v USA pomalšie ako sa očakávalo

us-federal-reserve-building-in-washington

Uplynulú stredu celý trh s očakávaním sledoval zasadnutie americkej centrálnej banky (FED) a jej guvernéra ohľadom vyhlásení k budúcemu znižovaniu úrokových sadzieb. Zatiaľ čo v Európe aj v Kanade bol proces znižovania sadzieb už zahájený, tak Amerika na svoj moment stále čaká.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Pre lepšiu ilustráciu aktuálnej situácie – finančný trh očakával, že americká centrálna banka bude donútená znižovať sadzby v priebehu roka dva až tri krát. Viacero ekonómov predpovedalo pokles inflácie ako dôsledok nižšieho ekonomického rastu. Kým ekonómovia sa nemýlili v poklese inflácie, ktorej tempo rastu skutočne aj pokleslo, tak mýlili sa v sile americkej ekonomiky. Americký pracovný trh je naďalej silný a dokáže vytvárať nové pracovné miesta, čím tlačí na cenu práca a následne aj na ceny tovarov a služieb.

Očakávania z poklesu úrokových sadzieb naštartovali rast akciových trhov, ktoré si od začiatku roka pripísali dvojciferné zhodnotenie. Samotný index S&P 500 si pripísal viac ako 13% v dolárovom vyjadrení. Aktuálne sa predpovede analytikov začínajú zameriavať či náhodou akciové indexy nepredbehli svojou výkonnosťou samé seba. Americký guvernér Jerome Powell naznačil, že pokiaľ sa situácia s infláciou bude vyvíjať pozitívne, dá sa očakávať  zníženie sadzieb o 25 bázických bodov do konca tohto roka. Ak by tomu tak bolo, americká kľúčová sadzba by sa dostala na úroveň 5,25%, čiže porovnateľnú úroveň ako tomu bolo v roku 2007 pred finančnou krízou. Investori na trhu s cudzími menami zareagovali na vyhlásenia Jeroma Powella vypredávaním Eura, ktoré sa ku koncu aktuálneho týždňa obchodovalo vo vzťahu k doláru za kurz 1,0675. To je takmer o 2,5% nižší kurz ako tomu bolo predchádzajúci týždeň. Americký štátny dlhopis s dvojročnou splatnosťou, ktorý je najviac citlivý na zmenu úrokových sadzieb, poklesol z 4,83% na 4,7% čím potvrdil, že trh sa pripravuje na nižšie úrokové sadzby, ale skôr sa bude jednať iba o kozmetickú úpravu ako o citeľnú zmenu.

V krátkodobom horizonte môže pomalšie uvoľňovanie monetárnej politiky v USA viesť k preceneniu niektorých aktív smerom nadol. V dlhodobom horizonte naďalej platí, že pre portfólia investorov pridržiavajúcich sa pravidiel diverzifikácie a dostatočného investičného horizontu nemajú krátkodobé výkyvy na trhu takmer žiaden efekt.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.