# investujte na fin trhoch  11. 10. 2021

September očami portfólio manažéra

Akcie na rozvinutých trhoch si v priebehu tretieho štvrťroka v zásade nepripísali žiadne zisky, pretože pokles v septembri vymazal predchádzajúce zisky. Avšak za prvé tri štvrťroky od začiatku roka si indexy, ktoré sledujú rozvinuté trhy pripísali slušné zisky. Americký index S&P 500 otvoril mesiac dobre a dosiahol nové záverečné maximum na hodnote 4536,95. Týmto dosiahol už 54 krát v tomto roku nové maximum. Odvtedy index pomaly klesal a zatvoril mesiac september o 4,76% nižšie, a tým naplnil aj historické vzorce, keď september patrí medzi najhoršie mesiace v roku. Tento pokles bol druhý v tomto roku na mesačnej báze, hneď po januári.

Akcie sa v tomto štvrťroku držali napriek niektorým obavám z vrcholu tempa hospodárskeho rastu, prerušenia dodávok a rastúcej inflácie. V konečnom dôsledku investori stále veria, že napriek zmierneniu tempa rastu zostáva riziko recesie nízke. V septembri na zasadnutí Fed oznámil, že čoskoro (pravdepodobne v novembri) začne spomaľovať tempo nákupov aktív, pričom nákupy sa majú skončiť zhruba v polovici budúceho roka. Taktiež zverejnil svoje prognózy týkajúce sa úrokových sadzieb v najbližších rokoch, pričom centrálnym očakávaním je v súčasnosti zvýšenie amerických úrokových sadzieb na 1,75% do konca roku 2024.

Vo Veľkej Británii vykonala Bank of England (BoE) podobne jastrabí posuv a naznačila, že by mohla zvýšiť úrokové sadzby do konca roka. Európska centrálna banka (ECB) oznámila zníženie tempa nákupov aktív, no na rozdiel od Fedu však chcela zdôrazniť, že to nie je začiatok procesu znižovania nákupov až na nulu. Európsky akciový index STOXX 600 skončil v septembri so stratami 3,4% po sedemmesačnej sérii ziskov, pretože nárast výnosov vládnych dlhopisov vytlačil investorov z rýchlo rastúcich sektorov, ako sú technológie, do ekonomicky citlivých bankových a energetických akcií. Popritom, trh sledoval aj výsledok volieb v Nemecku, ako najsilnejšej ekonomiky v Európe. Olaf Scholz a jeho Sociálnodemokratická strana, ktorá získala tesné víťazstvo nad konzervatívcami ešte stále kancelárky Merkelovej má nakročené na vybudovanie stabilnej väčšiny v parlamente.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.