# investujte na fin trhoch  20. 5. 2024

Silné kvartálne výsledky Veľkej sedmičky upokojili investorov

V neustále vyvíjajúcom sa prostredí technologického priemyslu, “ Veľká Sedmička“  známa aj ako “Magnificient Seven“ – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook), Tesla a Nvidia, kontinuálne prekvapuje svojich nadšencov technologického sveta. V minulom roku sa táto skupina siedmich technologických spoločností zaslúžila za takmer dve tretiny celkového výnosu indexu S&P 500, čím výraznou mierou prispela k rastu celkového akciového trhu.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Pozreli sme sa na to, ako sa Veľkej sedmičke darilo v prvom kvartáli tohto roku. Celkovo môžeme zhodnotiť tento štvrťrok ako veľmi silný, či už z hľadiska miery rastu tržieb spoločností, alebo z hľadiska doručených ziskov, poprípade inovačných trendov. Otázka znie, či tento robustný rast a silné výsledky z minulého roka budú vedieť doručiť aj tento rok. Nejasná budúcnosť vyplýva najmä z nedostatku katalyzátorov pre budúci rast, pričom najväčšiu pozornosť trh prikladá k schopnosti inovovať nové riešenia umelej inteligencii (AI).

Amazon oznámil dobré výsledky za prvý kvartál, pričom jeho tržby vzrástli o 13% medziročne (YoY) na 143,3 miliardy dolárov. Hlavným katalyzátorom rastu boli služby Amazon Web Services (AWS) a reklama, ktoré zaznamenali nárast o 17% a 24% oproti minulému roku. Firma sústredí svoje investície a kapitálové výdavky do dátových centier, aby uspokojila rastúci dopyt po technológiách umelej inteligencie (AI). Práve silný dopyt po úschove dát môže priniesť Amazonu budúci rast tržieb a upevniť jeho pozíciu ako lídra v oblasti cloudových služieb a umelej inteligencie.

Pre Apple sú očakávania nastavené na slabší finančný rok 2024. Spoločnosť sa musí vyrovnať z následkami negatívneho sentimentu z predaja iPhonov na Čínskom trhu. Hoci tržby za prvý kvartál klesli medziročne o 4% na 90,8 miliardy dolárov, spoločnosť očakáva lepšie výsledky v roku 2025 vďaka plánovaným inováciám v oblasti AI a ponuke nových produktov, ako napríklad iPhone 16 alebo Vision Pro.

Alphabet, materská spoločnosť Googlu, pokračuje v investíciách do AI a cloudových služieb, čo pozitívne ovplyvnilo jej finančné výsledky. Celkové výnosy vzrástli medziročne o 15% hlavne vďaka nárastu reklám na YouTube a zvýšeniu dopytu po cloudových službách.

Meta (Facebook) zaznamenala solídny prvý kvartál s rastom výnosov medziročne na úrovni 27%. Generálny riaditeľ Mark Zuckerberg poznamenal, že plánuje pokračovať v investíciách do Metaverse a AI, aby zabezpečil dlhodobý rast firmy. Práve ohľadom spoločnosti Meta existuje najviac pochybností, ako sa spoločnosť dokáže vysporiadať s príchodom umelej inteligencie do reklamného odvetvia.

Microsoft zaznamenal rast tržieb vďaka zvýšenému dopytu po cloudových službách Azure a produktoch spojených s AI. V prvom štvrťroku sa tržby medziročne zvýšili o 17%. Nedávna akvizícia Activision tiež prispela k výnosom z gamingovej divízie spoločnosti. Firma tiež oznámila nové partnerstvá a investície v oblasti AI.

Pre Teslu bolo posledné obdobie hektickejšie ako pre ostatné spoločnosti. Tesla vykázala pokles ziskov. Cenovo dostupnejšie automobily od konkurencie môžu výrazne naštrbiť jej podiel na trhu. Nedávne znižovanie cien automobilov spoločnosti malo podporiť dopyt po vlastných modeloch, čo sa prejavilo v poklese ziskovosti Tesly. Ak sa spoločnosť neprispôsobí konkurenčným modelom alebo cenovým stratégiám, ktoré oslovia širšiu škálu ľudí, Tesla môže stratiť svoju dominantnú pozíciu na trhu s elektromobilmi. Firma tiež investuje do vývoja softwéru pre autonómne vozidlá, čo by jedného dňa mohol byť rozhodujúci faktor pri kúpe elektromobilu.

Týchto sedem spoločností má síce rýchlejší očakávaný rast tržieb, vyššie marže, väčší pomer reinvestícií a silnejšie súvahy v porovnaní s inými akciami v indexe S&P 500, no profil rizika a odmeny týchto akcií nie je mimoriadne atraktívny. Vysoké očakávania v kombinácii s potenciálnymi rizikami, ako sú inflačné tlaky, regulačné výzvy a geopolitické napätia, môžu obmedziť budúci rastový potenciál. Aj keď umelá inteligencia prináša nové príležitosti a môže znamenať začiatok novej éry, investori by mali byť opatrní a zvážiť aj iné, menej rizikové investičné možnosti.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.