# investujte na fin trhoch  29. 11. 2022

Pokojný týždeň

thanksgiving

Uplynulý týždeň sa niesol v pokojnom (v USA mali sviatok Vďakyvzdania) a v pozitívnom duchu.  Akciovým trhom sa darilo a väčšina z nich si pripísala na svoje konto zisk a zmazala tak časť strát, ktoré si naakumulovali od začiatku roka. Všetky tri americké akciové indexy skončili v zelenom – Dow Jones si pripísal +2,39%, S&P500 +2,02% a Nasdaq +0,73%.

Na našej strane Atlantiku boli výkonnosti menšie, keď Eurostoxx 50 skončil +0,96% a nemecký DAX +1,02%. Straty zaknihovali len čínske akcie kvôli vysokým nárastom v počte nových prípadov COVIDu a očakávaným reštrikciám zo strany vlády pri uplatňovaní tzv. zero covid policy – politiky nulovej tolerancie voči COVIDu. Index CSI300 spadol o -0,68% a Hang Seng o -2.33%. Úplnú úľavu čínskym akciám nepriniesli ani oznámenia o pomoci ťažko skúšanému developerskému sektoru a ani uvoľnenie časti povinných rezerv v komerčných bankách.

Dobrý týždeň na akciových trhoch bol predovšetkým výsledkom zverejnenia zápisu z rokovania amerického FEDu, z ktorého vyplynulo, že väčšina guvernérov presadzuje spomalenie ďalších nárastov úrokových mier. FED na posledných štyroch zasadnutiach zdvihol sadzby vždy o 75 bázických bodov. Aktuálne očakávania sú nastavené na decembrové zdvihnutie sadzieb o 0,5%. Naplnenie týchto očakávaní bude teda závisieť na prichádzajúcich dátach o inflácii.

Zaujímavá správa prišla tento týždeň aj z Austrálie, kde tamojší súd zablokoval nový projekt ťažby uhlia v austrálskom Queenslande v hodnote 8,4 miliardy USD. Dôvodom je klimatická zmena a jej negatívny vplyv na obyvateľov. Proti tomuto rozhodnutiu je ešte možné odvolanie, ale ide o jeden z prvých prípadov, keď aktivisti dosiahli zastavenie takéhoto veľkého projektu novej ťažby fosílnych palív.

Ak si môžem dovoliť malú predikciu, takéto rozhodnutie nebude ojedinelé a môžeme podobné rozsudky očakávať v budúcnosti vo väčšom počte a viacerých krajinách.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.