# investujte na fin trhoch  24. 11. 2021

Black Friday a jeho vplyv na ceny akcií

Black friday stocks

Štvrtý novembrový piatok (tentoraz 26. november) je tzv. Black Friday. Čierny piatok, ktorý je označovaný aj za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky, nasleduje deň po americkom Dni vďakyvzdania. Asi netreba pripomínať, že je spojený s množstvom výpredajov, akcií a zliav, ktoré podnecujú nákupné šialenstvo. Má Black Friday vplyv na ceny akcií a na finančné trhy ako také?

Black Friday je už niekoľko rokov silný aj na našom domácom trhu. Zďaleka pritom nejde len o jeden deň a niektorí predajcovia svoju blackfridayovskú ponuku naťahujú aj na niekoľko týždňov. V roku 2018 nám ľudia z Alzy prezradili, že za dva týždne okolo Black Friday predali 2,4 milióna kusov tovaru a dosiahli obrat na úrovni 2 miliárd českých korún (v prepočte okolo 80 miliónov eur). Len v samotný čierny piatok to bolo takmer štvrť miliardy.

V USA je tento nákupný sviatok ešte silnejší a v roku 2020 medzi Dňom vďakyvzdania a nasledujúcim pondelkom (Cyber Monday) nakúpilo celkovo 186,4 milióna ľudí, ktorí minuli v priemere 311,75 amerického dolára na osobu. Národná maloobchodná federácia (NRF) pritom hovorila o kríze vyvolanej pandémiou, pretože v roku 2019 evidovala až 189,6 milióna kupujúcich, ktorí minuli v priemere ešte o 50 dolárov na hlavu viac.

Black Friday ako indikátor nákupnej sezóny

My si tentoraz položíme nasledujúce otázky: Aký je vplyv Black Friday na akciové trhy? Má vydarené výpredajové obdobie a veľké množstvo predaného tovaru pozitívny vplyv na akcie jednotlivých firiem, prípadne na akciové indexy?

„Ak konzumenti po Dni vďakyvzdania minú na Black Friday veľa peňazí a maloobchodníci prezentujú silné čísla, tak investori môžu nabrať prvé dojmy týkajúce sa toho, že pôjde o obzvlášť profitabilnú nákupnú sezónu,“ píše Investopedia. „Toto presvedčenie sa môže odraziť v cenách akcií tých maloobchodníkov, ktorí vykázali vysoké predaje. A naopak; ak niektorý maloobchodník počas Black Friday nenaplní očakávania, môže to byť podľa mnohých pozorovateľov znakom problémov.“

Skúsení investori sa nepozerajú len na Black Friday

Spomínaný zdroj píše aj o tom, že vydarené obdobie okolo Black Friday môže podporiť nárast hodnoty maloobchodných spoločností. Investori však na to nie vždy skočia a zohľadňujú aj mnoho ďalších ekonomických a politických vplyvov. Mnohí odborníci a analytici tvrdia, že podľa Black Friday nie je možné predpovedať silu celého štvrtého štvrťroka. Tieto dni vraj môžu ovplyvniť len veľmi krátkodobé zisky a straty.

Podobne to vidia aj experti z banky J.P. Morgan. Podľa nich neexistujú žiadne empirické dáta, ktoré by potvrdzovali, že Black Friday môže nastoliť akýkoľvek pozitívny či negatívny trend. „Neexistuje žiadne priame prepojenie medzi predajmi spoločnosti na Black Friday a medzi jej výkonom v štvrtom štvrťroku,“ píše spomínaná banka. „Pri zvažovaní jednotlivých akcií je teda najideálnejšie posudzovať celkové zdravie spoločnosti.“

J.P. Morgan vzápätí dodáva: „Aj keď okolo Dňa vďakyvzdania a Black Friday uvidíme trhové pohyby, tak dôsledky sú pravdepodobne len veľmi krátkodobé a môžeme očakávať, že trh sa v zásade okamžite vráti do normálu.“

Holiday effect a krátkodobá výhoda

Prípadné pohyby na akciovom trhu v týchto dňoch vraj môžeme pripísať tzv. „holiday effectu“. Deň pred sviatkom, prípadne voľnom, sa zvyčajne obchoduje o niečo intenzívnejšie. Nuž a keďže sú vo štvrtok americké akciové trhy zatvorené a v piatok sú otvorené len pol dňa, môže byť streda pomerne silná.

Dlhodobé dáta ukazujú, že maloobchod okolo čierneho piatka rastie. Zaujímavý je pohľad na S&P Retail Select Index v rokoch 2010 až 2020. Ak porovnáme týždeň pred čiernym piatkom a týždeň po ňom, tento index v priemere vyrástol o 3,32 percenta. Priemerný nárast S&P 500 bol v tomto období „len“ 1,8%, takže maloobchod získava krátkodobú výhodu. Tá sa však po chvíli vyparí.

Maloobchod má fázu rastu už za sebou

Maloobchod je aktuálne vo výbornej kondícii, ale vyzerá to tak, že optimálny okamih pre investovanie do neho je už za nami. Napríklad akcie fondu SPDR S&P Retail ETF (XRT), ktorý je závislý od viac ako stovky maloobchodných spoločností, išli v tomto roku po stránke hodnoty do plusu už o vyše 60%. Za obdobie niečo vyše jedného roka je pritom nárast ešte markantnejší.

Ďalší nárast prišiel aj teraz v novembri. Má to byť signál toho, že maloobchod je zdravý. Mnohí ľudia počas krízy necestovali, menej chodili von a menej nakupovali, takže ušetrili. Predpokladá sa, že vďaka tomu by mali okolo Black Friday a následne v celom predvianočnom období štedro nakupovať. Do cien akcií sa to však podľa všetkého už premietlo a hlavné obdobie maloobchodného rastu je za nami.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.