# investujte na fin trhoch  30. 8. 2021

Trhy nadopované optimizmom

Máme za sebou ďalší pozitívny týždeň na finančných trhoch. Americký akciový index S&P500 piatok uzatvoril na novom rekorde, keď prekonal hranicu 4500 bodov. Svoju rekordnú úroveň si posunul aj technologický index Nasdaq 100. Pri svojich maximálnych hodnotách sa pohybujú aj indexy Dow Jones a paneurópsky index Stoxx600.

Veľkú zásluhu na piatkových pozitívnych pohyboch má guvernér FEDu Jerome Powel. Finančné trhy totiž už pár mesiacov očakávajú postupné uťahovanie extrémne uvoľnenej monetárnej politiky. Zlepšujúca sa ekonomika a rastúce ceny tovarov a služieb (aktuálna medziročná inflácia v USA +4.2 %) nedávajú FEDu veľký priestor na manévrovanie. Otázka teda nie je, či začať so znižovaním mesačných nákupov dlhopisov v hodnote 120 miliárd USD, ale kedy. Veľkej časti investorov, ktorí sledujú makrotrendy a každý krok centrálnych bánk a investujú podľa analýzy slovosledu guvernéra FEDu v piatok odľahlo, keď Powel zhodil zo stola možnosť zredukovania nákupu dlhopisov ešte pred septembrovým zasadnutím a zdôraznil, že centrálna banka nebude prehnane reagovať na krátkodobé zvýšenie inflácie. Záväzok znižovať rozsah kvantitatívneho uvoľňovania do konca roku však zostal nezmenený.

Rýchlo šíriaci sa Delta variant stále predstavuje pre ekonomiku riziko, no rastúca miera vakcinácie a predpokladané schválenie očkovania aj pre deti toto riziko postupne znižujú. A ak Covid 19 už nebude predstavovať pre americkú ekonomiku veľký problém, bude namieste, keď sa FED už bude nachádzať v procese znižovania nákupov dlhopisov, aby nemusel v prípade perzistentnej inflácie prikročiť k skokovitému zdvihnutiu úrokových mier. A takéto oznámenie od Powela by už akciové trhy určite nepreklopili do nových rekordných úrovní.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.