# investujte na fin trhoch  23. 8. 2021

Týždeň na trhoch

Americké akcie vykázali za celý týždeň stratu napriek tomu, že sa v piatok vyšplhali vyššie zaťažené rastúcou obavou investorov z ekonomického výhľadu. Akcie spadli v strede týždňa, pretože investori zvažovali obavy, že nárast počtu nových prípadov COVID-19 a spomalenie čínskeho rastu môže brániť globálnemu oživeniu. Taktiež obavy z politiky Americkej centrálnej banky (FED) znižujú chuť investorov do rizikovejších aktív. Zápisnica zverejnená v stredu z posledného zasadnutia FED-u ukázala, že väčšina predstaviteľov sa domnieva, že by mali začať obmedzovať politiku lacných peňazí ešte v tomto roku. Trh práce v USA sa zotavuje veľmi solídne a tak sa niektorí predstavitelia FED-u vyjadrili, že začiatok uťahovania politiky lacných peňazí by sa nemal zbytočne odkladať.

Mnoho investorov pripisuje nárast trhu za posledný rok mimoriadnej podpore FED-u. Aj keď sa S&P500 a Nasdaq Composite podarilo vo štvrtok a v piatok vzrásť, ich zisky nestačili na kompenzáciu poklesov zo začiatku týždňa. Straty boli obzvlášť vysoké medzi akciami ekonomicky citlivých spoločností, akými sú banky, materiálové spoločnosti a výrobcovia energií.

Jedna veľká otázka, ktorá zaťažuje myseľ investorov je, do akej miery sa inflácia, ktorá tento rok vyskočila, bude aj naďalej zrýchľovať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ak sa inflácia ukáže byť nepoddajnou, mohlo by to zmeniťto, ako rýchlo musí FED sprísniť svoju politiku. Po mesiacoch silných čísel však údaje naznačujú, že inflačný tlak v USA môže konečne vrcholiť. Zmena momenta je dobrou správou pre prechodný príbeh FED-u, pričom treba podotknúť, že inflácia sa blíži k maximám dekády.

Index Dow Jones vzrástol v piatok o 226 bodov alebo 0,6% na 35.120,08. S&P500 pridal 35,87 bodu alebo 0,8% na 4.441,67 a technologický Nasdaq Composite pokročil o 172,88 bodu alebo 1,2% na 14.714,66. Za týždeň Dow stratil 1,1%, zatiaľ čo S&P500 klesol o 0,6% a Nasdaq ustúpil o 0,7%.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.