# investujte na fin trhoch  6. 5. 2024

Stále vysoká inflácia v USA: FED odďaľuje zmeny v úrokových sadzbách

Inflácia v USA sa stále drží vysoko a šéf americkej centrálnej banky (FED) Jerome Powell potvrdil, že banka plánuje počkať s akýmkoľvek zásahom do úrokových sadzieb. Naznačil aj možnosť udržania vysokých úrokových sadzieb počas roku 2024.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Menový výbor (FOMC) v stredu podľa očakávaní ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v rozhraní 5,25 percenta až 5,50 percenta, na ktorej sa nachádza od júla 2023. Nedávne vyjadrenia predsedu Jerome Powella  „V posledných mesiacoch sme nevideli ďalší pokrok v spomaľovaní inflácie smerom k nášmu dvojpercentnému cieľu“, utvrdili presvedčenie, že zníženie sadzieb je v najbližších mesiacoch nepravdepodobné. V skutočnosti sa diskutovalo aj o možnosti jedného alebo dvoch dodatočných zvýšení, ak sa inflácia nebude ďalej znižovať ako sa očakávalo.

FED v porovnaní so svojím zasadnutím v marci výrazne zmenil rétoriku. Vtedy naznačoval, že do konca roka plánuje trikrát znížiť úrokové sadzby, pričom sa predpokladalo, že uvoľňovanie by sa mohlo začať už v júni. Momentálny neočakávaný postoj FEDu nechal investorov v neistote ohľadom budúcnosti, najmä s možnosťou ďalšieho zvyšovania sadzieb, ak inflácia nepoľaví.

Cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE Index), sa v marci zvýšil ročným tempom 2,7 %, čo je zrýchlenie oproti predchádzajúcemu mesiacu. „Inflácia je stále príliš vysoká,“ povedal Powell na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového stretnutia Federálneho výboru pre voľný trh. Ďalší pokrok v jeho znižovaní nie je zaručený a cesta vpred je neistá.

Na otázku, čo by sa muselo stať, aby FED sadzby zvýšil, Powell odpovedal: „Myslím si, že by sme museli vidieť presvedčivé dôkazy o tom, že nastavenie našej menovej politiky nie je dostatočne reštriktívne na to, aby inflácia udržateľne klesala na 2 %. Myslíme si, že to nevidíme.“

Zatiaľ čo trh do značnej miery prekonal situáciu s vysokými sadzbami, pretrvávajú obavy z potenciálneho vplyvu na zisky spoločností a správanie spotrebiteľov. Očakáva sa, že prebiehajúca výsledková sezóna prinesie v týchto otázkach jasnejšie.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.