# investujte na fin trhoch  30. 1. 2023

Výpredaj u Adaniho

Gautam Adani, počuli ste niekedy o tomto mužovi? Je to najbohatší muž Ázie a ešte minulý rok bol druhým najbohatším mužom sveta. Gautam Adani sa narodil v západoindickom štáte Gudžarát. V roku 1988 založil Adani Enterprises, vlajkovú loď skupiny zameranú na dovoz a vývoz komodít. Hodnota jeho majetku na konci roka 2022 predstavovala hodnotu viac ako 100 miliárd dolárov. Nie je tak dlho, čo Adaniho úspech vzbudzoval rešpekt. Svoj biznis dokázal rozširovať naprieč odbormi od zelených energií až po médiá. Vlani jeho majetok stúpol o 40 miliárd dolárov a Adani expandoval do Izraela alebo Maroka.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Päťročný vzostup Adani Enterprises prekonal aj také giganty, ako je Muskova Tesla. Avšak zlom nastal v utorok, keď americká spoločnosť Hindenburg Research označila podnikanie Adaniho za najväčší podvod v dejinách korporácií. V správe podrobne popisuje sieť zahraničných tzv. obálkových subjektov ovládaných rodinou Adani v daňových rajoch, ako je Karibik, Maurícius a Spojené arabské emiráty. A tvrdí, že ich firma využíva na uľahčenie korupcie, pranie špinavých peňazí a okrádanie daňových poplatníkov, zatiaľ čo vysáva peniaze z kótovaných firiem tejto skupiny. Dvojročné vyšetrovanie prinieslo takýto report. Zverejnenie prišlo takisto v čase, keď sa spoločnosť Adani Enterprises pripravuje na najväčšie historické FPO (follow-on public offering) v Indii. Hodnota Adaniho impéria tak kvôli správe za dva dni klesla o viac ako 50 miliárd dolárov, informovala agentúra Bloomberg. Skupina Adani avizovala, že podľa jej slov k tejto zlomyseľnej a nepreverenej správe zvažuje právne kroky. Spoločnosť Hindenburg na to reagovala, že si za svojou správou plne stojí, a dodala, že akékoľvek právne kroky proti nej by boli neopodstatnené. Investori a analytici tiež vyjadrili obavy z vysokej úrovne dlhu kótovaných firiem z tohto impéria. Hrubý dlh u šiestich Adaniho firiem (Adani Enterprises, Adan Green Energy, Adan Ports, Adan Power, Adan Total Gas a Adan Transmission) predstavoval 1,88 bilióna rupií (23 miliárd USD) ku koncu marca 2022.

IAD Talks

Róbert Bučič

Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.