# investujte na fin trhoch  8. 4. 2024

Dominancia amerického akciového trhu

Americké akciové indexy sa od začiatku roka tešia veľkej popularite medzi investormi. Od začiatku roka si index S&P500 pripísal výnos takmer 11% v eurovom vyjadrení, čo je vysoko nadpriemerný výnos vzhľadom na historické štatistiky.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete vypočuť v audio verzii tu:

Dva základne prístupy v investovaní sú aktívne investovanie a pasívne investovanie. Kým v aktívnom prístupe sa investori snažia nájsť podhodnotené investície, tak v pasívnom prístupe investori prostredníctvom ETF fondov iba kopírujú trh a dosiahnutý výnos je totožný s trhovým výnosom. Zatiaľ čo v minulosti sa aktívny prístup považoval za kráľovskú disciplínu, tak v poslednom desaťročí plynuli najväčšie prítoky nových investícií práve do pasívnych riešení. Iba za minulý rok si ETF fondy naviazané na index S&P500 pripísali 137 miliárd dolárov nových prítokov, čím prekonali rekord z roku 2021, keď prítoky nových investícií tvorili 119 miliárd dolárov.

Dlhodobý trend prítokov do ETF fondov naviazaných na americký trh znamená totálnu dominanciu amerického kapitálového trhu na celosvetovej úrovni, ktorá dosahuje porovnateľné úrovne ako tomu bolo v 50. rokoch minulého storočia. Kým v 50. rokoch minulého storočia Amerika dominovala svetu najmä vďaka povojnovému rozmachu, tak dnes ťaží americký trh z toho, že neexistuje porovnateľná alternatíva inde vo svete. Ázia a hlavne Čína sa zmieta v dlhových problémoch a v poklese cien nehnuteľnosti, ktorý ťahá dôveru v čínsku ekonomiku na historické minimá. Pre porovnanie, investori hlavného čínskeho indexu CSI 300 stratili za posledné tri roky viac ako 25% pôvodnej investície.

Európa bojuje so štrukturálnymi problémami ekonomického rastu a s nízkou globálnou konkurencieschopnosťou. V poslednej dobe sme boli svedkami ako sa viaceré významné európske spoločnosti rozhodli odísť z európskeho trhu a uviesť svoje akcie v Amerike práve vďaka výhodám lepšieho prístupu ku kapitálu. Zo spomenutých dôvodov americký akciový trh vysáva kapitál takmer z celého sveta, čo iba prehlbuje nerovnosti na iných kontinentoch.

Ak by sa aj investori rozhodli pre diverzifikované riešenie v podobe ETF fondov s expozíciou na celý svet, tak stále by americký kontinent predstavoval viac ako 70% takého fondu. Za toto privilégium vďačí amerických trh viacerým faktorom, najmä vysokej likvidite, stabilnému regulátornemu prostrediu ale hlavne schopnosti prekonať trhové poklesy a zotaviť sa z prepadov. Hlavne tretí faktor hrá medzi investormi významnú rolu z hľadiska dôvery v akciový trh. Ak by sme študovali históriu viacerých akciových trhov inde vo svete, tak by sme zistili, že na rôznych trhoch by sme za posledných 100 rokov stratili celú investíciu a to aj viackrát. Každé obdobie na akciových trhoch má svoje špecifiká a svoje trendy. V 50. a 60. rokoch minulého storočia to bol trend „Nifty-Fifty“ čo predstavovalo investovanie do päťdesiatich najsilnejších spoločností v USA. Dnes sa podobný trend volá „Magnificient seven“ s tým rozdielom, že Kodak a Xerox vystriedali spoločnosti ako Microsoft alebo Nvidia, ktoré tvoria najväčšie pozície v indexe S&P500.

Bez ohľadu na aktuálnosť trendov, dominancia amerického akciového trhu vo svete zostane aj naďalej a nič nenasvedčuje tomu, že sa niečo v najbližšom desaťročí môže zmeniť.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.