# investujte na fin trhoch  10. 1. 2022

Zverejnený FED zápis spustil zemetrasenie

V stredu večer zverejnený zápis z posledného zasadnutia Americkej centrálnej banky (FED) spôsobil na trhoch zemetrasenie. Zápisnica z ich stretnutia zo 14.-15. decembra zverejnená v stredu ukázala, že predstavitelia veria, že rastúca inflácia a veľmi napätý trh práce by si mohli vyžiadať zvýšenie krátkodobých sadzieb „skôr alebo rýchlejším tempom, ako účastníci predtým očakávali“. Predstavitelia FEDu na svojom stretnutí minulý mesiac uvažovali o rýchlejšom harmonograme zvyšovania úrokových sadzieb v tomto roku, možno už v marci, uprostred zápasu s vysokou infláciou, ktorá aktuálne pretrváva v americkej ekonomike. Niektorí predstavitelia si tiež mysleli, že FED by mal začať zmenšovať svoje portfólio dlhopisov a iných aktív v hodnote 8,76 bilióna dolárov relatívne skôr po tom, ako začne zvyšovať sadzby, píše sa v zápisnici. Investori by tento krok považovali za ďalší spôsob, ako FED sprísni finančné podmienky s cieľom ochladiť ekonomiku.

Väčšina predstaviteľov centrálnej banky v projekciách zverejnených po minulomesačnom stretnutí uviedla na tento rok zvýšenie sadzieb najmenej o tri štvrtiny percentuálneho bodu. Ešte v septembri si približne polovica predstaviteľov FEDu kreslila, že prvé zvýšenie základnej úrokovej miery by mohlo počkať až do roku 2023. Lídri FEDu sa celé mesiace držali názoru, že vyššie cenové tlaky v roku 2021 boli spôsobené predovšetkým prekážkami v dodávateľských reťazcoch a samy sa zmiernia. Predseda FEDu Jerome Powell však pred stretnutím signalizoval oveľa menšie presvedčenie o tejto prognóze a ďalší predstavitelia minulý mesiac vo všeobecnosti zdieľali jeho názory. Zatiaľ čo účastníci vo všeobecnosti naďalej očakávali, že inflácia bude v priebehu roka 2022 výrazne klesať, keď sa obmedzenia na strane ponuky uvoľnia, takmer všetci uviedli, že najmä upravili svoje prognózy inflácie na rok 2022 a mnohí tak urobili aj na rok 2023,“ píše sa v zápise.

Jeden bezprostredný znak ich obáv bolo možné vidieť z plánov, ktoré schválili na tomto stretnutí, aby sa rýchlejšie obmedzili alebo zúžili nákupy aktív. Program taperingu tak namiesto v júni môže skončiť už v marci tohto roka. Niekoľko predstaviteľov minulý mesiac taktiež uviedlo, že vyššie inflačné tlaky by mohli prinútiť FED zvýšiť sadzby ešte pred splnením cieľa zamestnanosti a niektorí predstavitelia si podľa zápisnice mysleli, že už bol tento cieľ splnený.

Tento zverejnený zápis spustil na trhoch výpredaje a americký index S&P 500  stratil za týždeň takmer 2%, kým americký technologický index NASDAQ 100 až 4%. Vidieť, že akciový index pomaly stráca momentum, avšak začína nám výsledková sezóna, kedy začíname americkými bankami. Uvidíme, či sa podarí býkom udržať v sedle, alebo prevezmú opraty na trhu medvedi.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.