# investujte na fin trhoch  22. 5. 2023

Americká dlhová brzda

Hlavná správa uplynulého týždňa bolo dosiahnutie dlhového stropu v USA a potreba jeho opätovného navýšenia. Aktuálna výška amerického dlhu dosahuje 31,4 bilióna, alebo rekordných 119% k hrubému domácemu produktu. Pre lepšiu predstavu o akom veľkom čísle hovoríme – jeden bilión je milión miliónov alebo desať na dvanástu.

Trh toto divadlo už dôverne pozná, lebo od roku 1960 sa americký dlhový strop navyšoval presne 78- krát. Ani demokratická ani republikánska strana si nemá čo vyčítať, lebo navyšovanie dlhu sa udialo tak pri demokratických, ako aj pri republikánskych prezidentoch. Vyriešenie dlhového stropu musí prísť do 1. júna. Ak by sa tak nestalo, tak americká vláda by už nemala povolené čerpať nové úvery, čo by viedlo k oficiálnemu bankrotu. Bankrot americkej ekonomiky by negatívne ovplyvnil celý finančný svet a kompletne by naštrbil dôveru v aktuálne usporiadanie finančného systému a dolára ako svetovej rezervnej meny.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Hlavným architektom súčasného finančného systému po druhej svetovej vojne boli práve Spojené štáty americké, preto si takýto prešľap nemôže dovoliť žiadna americká vláda. Dá sa očakávať, že k navýšeniu dlhovej brzdy skôr či neskôr príde. Takéto navýšenie však nevyrieši skutočný problém americkej zadlženosti. Skôr sa jedná iba o odloženie štrukturálneho problému do budúcnosti.

Problém so zadlžovaním akejkoľvek ekonomiky je, že daná krajina má väčšiu spotrebu ako dokáže vyprodukovať a tento rozdiel si kompenzuje dlhom. Spojené štáty americké majú toto výsostné právo dlhodobej nadspotreby najmä vďaka štatútu dolára ako rezervnej meny. Investori a ostatné krajiny, ktoré obchodujú s USA, veria v silu a stabilitu dolára, a preto sú ochotní uzatvárať transakcie v dolároch. Avšak história je plná príkladov, keď krajina stratila štatút rezervnej meny, tak ako kedysi Veľká Británia a pred ňou Holandské kráľovstvo. V oboch prípadoch bol spoločným menovateľom privysoký dlh a strata dôvery v menu, ktorou daná krajina disponovala.

Napriek tomu, že Spojeným štátom bezprostredné riziko v schopnosť splácať svoj dlh zatiaľ nehrozí, tak negatívny trend je dlhodobo jasný. Pre súčasných investorov a analytikov, bude zaujímavé sledovať ako a za akých podmienok príde k posunutiu dlhového stropu. Okrem politického súboja medzi republikánmi a demokratmi, ktorý bude pútať najviac pozornosti, to budú najmä ekonomické parametre, ktoré budú udávať smer dôvery investorov v americkú ekonomiku.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.