# investujte na fin trhoch  22. 4. 2024

Volatilita klope na dvere

Od novembra minulého roka sa obchodovanie na finančných trhoch nieslo vo veľmi pozitívnom duchu a hlavne akciové trhy si pripísali veľmi slušné zisky. Americký index S&P500 sa od začiatku novembra do konca marca zhodnotil o takmer 27%, paneurópsky index Stoxx 600 o 20% a japonský index Nikkei 225 dokonca až o 32%. V tomto období zaostávali len čínske akcie, reprezentované indexom CSI 300, ktorý stratil 1%. Za týmito pozitívnymi nárastami musíme vidieť hlavne zmenu očakávaní krokov americkej centrálnej banky. Rozhodnutie nezvýšiť sadzby v štvrtom kvartáli 2023 dodalo trhom veľkú dávku optimizmu, že reštriktívna monetárna politika dosiahla svoje maximum a ďalší pohyb v sadzbách bude LEN smerom nadol. Na konci roku 2023 bolo vo valuácii finančných nástrojov započítaných viac ako 6 poklesov v úrokových sadzbách.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Prichádzajúce dáta o veľmi silnom trhu práce a tvrdohlavej inflácii skorigovali prvotné až iracionálne očakávania ohľadom budúcich úprav sadzieb. No a posledné zverejnené dáta americkej inflácie, ktorá neklesá podľa plánu, znamenali studenú sprchu pre akciové indexy, hlavne v USA. Sentimentu nepomohli ani čísla z trhu práce, keď americká ekonomika pridala ďalších 303 tisíc nových pracovných miest v marci tohto roku a taktiež posledný údaj hovoriaci o ďalšom náraste maloobchodných tržieb za marec o 2,4%. Posledné dve čísla sú pritom na prvý pohľad pozitívne – hovoria o sile a odolnosti americkej ekonomiky, ktorá aj napriek vysokým sadzbám odoláva recesii. V aktuálnej situácii, keď FED bojuje s infláciou, sú dobré správy o silnej ekonomike vnímané ako negatívne pre finančné trhy.  FED totiž pod vplyvom posledných dát bude musieť prehodnotiť svoje avizované tri poklesy v úrokových sadzbách. V lepšom prípade ich odloží do druhej polovice roka, v horšom bude úprav smerom nadol menej a v úplne najhoršom scenári, FED bude musieť sadzby ešte zdvihnúť, aby zamedzil inflácii v ďalšom raste. Zdvihnutie sadzieb je však najmenej pravdepodobné, ale následky pre akciové indexy by boli drakonické.

Prehodnocovanie očakávaní v posledných dňoch a týždňoch vplývajú aj výkonnosti akciových indexov. S&500 stráca od svojho maxima okolo 5%, európske akcie STOXX 600 poklesli o 3%. Ide o malé poklesy a takéto pohyby nie sú na finančných trhoch ničím výnimočným. Vzhľadom na obrovské množstvo faktorov a rôznorodých aktérov ovplyvňujúcich trhy, je volatilita úplne prirodzená a dlhodobí investori by si ňou nemali vôbec lámať hlavu.

Široká paleta scenárov ďalšieho vývoja v úrokových sadzbách FEDu – od stále možných 3 znížení po extrémnu možnosť (aj keď málo pravdepodobnú) nárastu sadzieb, posúva akciové trhy do obdobia, keď zvýšená volatilita bude pravdepodobnejšia ako pokojné nárasty indexov, aké sme tu mali od novembra do marca tohto roku.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.