# investujte s nami  2. 5. 2024

Ako sa správne rozhodovať na investičných trhoch? Na paniku zabudnite!

Zaručený návod, ako na 100% bezpečne investovať a dosiahnuť pritom vysoké výnosy, vám nikto nedá. Dôvod je jednoduchý, taký návod ani neexistuje. Čo však pre svoje investície a ich správne zhodnotenie môžete urobiť je, že nebudete zbytočne podliehať svojim emóciám. Ako na to? Naučte sa vyhýbať psychologickým nástrahám, ktoré na vás pri investovaní číhajú. Panika, ale aj prílišné sebavedomie sú v tomto prípade nežiaduce.

Pre bežného človeka sa veľakrát môže zdať, že práve investori sa správajú nie veľmi racionálne. Nakupovať strmhlav dole sa rútiace akcie, kto to kedy videl. Veď, ak akcie, do ktorých som investoval klesajú, radšej ich predám a zmierim sa len s miernou stratou, akoby som mal prísť o viac peňazí. A presne takéto rozmýšľanie a veľakrát zbytočná panika do investičného sveta nepatria. Samozrejme, treba mať prehľad a byť obozretný, ale zdravá miera rizika je v tomto prípade na mieste. Všetci máme (možno na Slovensku aj o čosi viac) silno zakorenené určité predsudky, ktoré existujú hlboko v našom vnútri. Niektoré nám môžu v každodennom živote pomáhať, no niektoré z nich práve naopak. Pri investovaní totiž môžu mať opačný efekt a uškodiť už aj dobre rozbehnutým investíciám. “S investovaním je vždy spojené riziko, a je na každom z nás, do akej miery sa ho rozhodneme podstúpiť, “ vyjadrila sa Lenka Vargová, prevádzková riaditeľka IAD Investments.

 Akú mieru rizika dokážete pri investovaní vašich peňazí zniesť, by ste sa mali poradiť so svojím finančným sprostredkovateľom. Konečnému rozhodnutiu predchádzajú dlhé rozhovory, kedy sa profesionáli pozrú, aký je váš disponibilný príjem či príjem rodiny, na mieste sú otázky o tom, koľko chcete investovať a koľko investovať môžete vzhľadom na váš príjem a výdavky. Treba si takisto stanoviť svoje investičné ciele, či si chcete šetriť na dôchodok alebo máte iný cieľ. “Keď sa vyhodnotia všetky faktory, tak následne vieme nájsť správny investičný nástroj s primeranou mierou rizika,” dodala Lenka Vargová.

Predsudky, ktoré má naše správanie, zahŕňajú tak kognitívne, ako aj emočné odchýlky. Zatiaľ čo kognitívne zaujatosti vyplývajú zo štatistických údajov, spracovania informácií alebo chýb v pamäti, emočné odklony vychádzajú z impulzov alebo intuície a vedú k činom založeným na pocitoch a nie na faktoch. Čiže v skratke povedané, čo už kedysi to potvrdil aj americký finančný analytik, Benjamin Graham: “Hlavný problém investora a dokonca aj jeho najhorší nepriateľ je pravdepodobne on sám.” V procese investovania sa v pozícií investora totiž často stretnete s horskou dráhou emócií. Investičný proces je cyklický proces. Zahŕňa v sebe získavanie informácií, na základe ktorých si následne vyberáte a nakupujete svoje investície a pokračuje tým, že sa rozhodujete o ich prípadnom predaji či ponechaní si ich vo svojom investičnom portfóliu. Raz ste hore a inokedy dole. A práve z tohto dôvodu, je proces investovania plný rozličných psychologických nástrah, ktoré sa musíte naučiť otočiť vo svoj prospech, ideálne čo najracionálnejším správaním. Lebo napríklad aj prehnaná sebadôvera môže byť v tomto prípade na škodu. Štúdie totiž potvrdili, že príliš sebavedomí finančníci majú väčšie sklony podľahnúť a zapojiť sa do finančných podvodov, ale to už sú príbehy z iného súdka.

Racionálnejšie finančné správanie nám pomôžu pochopiť behaviorálne financie

Behaviorálne ekonómia, ktorej súčasťou sú aj behaviorálne financie, predpokladá, že ľudia sú vzhľadom na svoje preferencie a obmedzenia schopní robiť racionálne rozhodnutia efektívnym zvážením pre a proti každej možnosti, ktorú majú k dispozícii. Racionálny človek má sebakontrolu a nie je pohnutý emóciami a vonkajšími faktormi, a preto vie, čo je pre neho najlepšie. Táto teória však hovorí aj to, že ľudia až tak racionálni nie sú, a preto nie sú schopní robiť ani dobré rozhodnutia. Sme totiž emocionálne bytosti, ktoré sa dajú ľahko rozptýliť a robíme rozhodnutia, ktoré nie sú v našom vlastnom záujme. Aj preto spoločnosti čoraz viac využívajú poznatky behaviorálnej ekonómie, aby zvýšili predaj svojich produktov. Svedčí o tom aj nasledujúci príklad cenovej stratégie. V roku 2007 bola predstavená cena 8GB iPhonu za 600 dolárov a rýchlo znížená na 400 dolárov. Uvedením telefónu za vyššiu cenu a jeho znížením na 400 dolárov spotrebitelia verili, že dostanú celkom dobrý obchod, aj keď skutočná hodnota produktu bola iba 400 dolárov.

Ďalším faktorom, ktorý sa taktiež vo svete investícií nevypláca je, že máme tendenciu robiť rozhodnutia pomocou mentálnych skratiek, na rozdiel od používania dlhého, racionálneho a optimálneho uvažovania. Často sa zubami-nechtami držíme niečoho, čo už nemusí platiť. V tejto situácii je pre nás jednoduchšie pokračovať v tom, čo robíme a poznáme, ako keby sme si uvedomili, že existuje výhodnejšia možnosť. Treba ale povedať, že aj finančná gramotnosť ľudí sa z roka na rok zvyšuje. Téma financií, investovania a spôsob ako sa starať o svoje peniaze, sa dostáva stále viac do popredia. “Klienti začínajú vnímať pozitívnu stránku toho, že sa môžu s finančným sprostredkovateľom podeliť o svoju finančnú situáciu a uvedomujú si, že to nie je preto, aby to sprostredkovateľ zneužil, ale že im to pri správe ich financií pomôže”, hovorí Lenka Vargová.

A práve toto je jedna z oblastí, na ktorú je možné behaviorálnu ekonómiu aplikovať. Ide o behaviorálne financie, ktoré sa snažia vysvetliť, prečo investori robia unáhlené rozhodnutia pri obchodovaní na kapitálových trhoch. Podobne ako pokroví profesionáli nielen študujú matematiku a šance pokru, ale snažia sa využiť aj iracionálnu povahu ostatných hráčov. To isté možno povedať o finančných trhoch. A práve unáhlené rozhodnutia do sveta investícií nepatria. “Investovanie je beh na dlhú trať, nejde o žiaden šprint. Nemôžeme očakávať, že zbohatneme z večera do rána,” poznamenala ešte Lenka Vargová. Čerpajúc zo psychológie, sociológie a dokonca aj z oblasti biológie sa behaviorálne financie zameriavajú na kognitívne a emocionálne aspekty investovania, aby zistili ich skutočné vplyvy na správanie sa investorov. Ich výskum v posledných rokoch poskytol bankárom nový súbor nástrojov, ktorý pomáha nastaviť zmýšľanie klientov o ich peniazoch racionálnejšie, bez zbytočných emócií. Klientom tak umožňujú prehodnotiť chybné predpoklady a urobiť správne rozhodnutia v oblasti sporenia či investovania. Pri stretnutí s klientmi je dôležité položiť im otázku, z čoho majú obavy, aké majú potreby alebo pocity, keď myslia na svoj majetok.

Slováci patria stále ku konzervatívnym investorom, dôvodom je aj strach zo straty

Samozrejme, že jedným z najväčších nepriateľov, ktorý dokáže pekne zamiešať s našimi emóciami pri investovaní je strach zo straty. Potvrdzuje to aj štúdia Prospect theory, ktorej autormi sú Daniel Kahneman a Amos Taversky. Tá hovorí, že investori sú citlivejší na straty než na riziká a možný výnos. Zjednodušene povedané, viac nás poteší fakt, že sme nestratili 100€ ako to, že by sme 100€ našli len tak na chodníku.

Trend investovania prišiel už aj na Slovensko. “Investičné správanie Slovákov sa v posledných rokoch posúva smerom hore k vyšším úrovniam. Stále však nedosahuje investorské správanie, ktoré môžeme vidieť ďalej na západ od našich hraníc”, vyjadril sa Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments. Slováci sú stále opatrní a investujú skôr mladšie ročníky, ktorí sú digitálne zručnejší. Súvisí to aj s tým, že v minulosti sme nemali skúsenosti s investíciami. Žili sme v iných režimoch a najbežnejšia forma odkladania peňazí bola na Slovensku formou vkladných knižiek. Investovanie je však spojené aj s rizikom a riziko je negatívne slovo, ktoré vyvoláva obavy. Preto je veľmi dôležité dbať na finančnú gramotnosť obyvateľstva a vzdelávať ľudí aj v tejto oblasti, najmä v tom, že v prípade investícií ide o dlhodobý horizont a istá miera rizika k tomu patrí. Veľa Slovákov drží svoje financie v konzervatívnych fondoch a na účtoch, práve kvôli obave, že niečo stratia. Majú tak pocit väčšej istoty. Opak je pravdou. Za posledné roky sme na Slovensku čelili rekordnej inflácii, čiže reálna hodnota takto uložených peňazí sa znížila a v prípade len tak uložených peňazí na bežných účtoch sme boli stratoví. Inflácia je síce momentálne najnižšia za posledné dva roky, stále však platí, že správne investované peniaze vám zarobia viac.

Skúsenosťami vycvičený a emóciám nepodliehajúci investor dobre vie, že strata je relatívny pojem. Ak teda nie ste profesionálny investor, je úplne normálne, že váš prvotný pocit pri poklese akcií, do ktorých ste investovali, bude viac emotívny a hovoriť vám bude, vyber ich, kým neprerobíš ešte viac. Avšak, treba sa zhlboka nadýchnuť a pozerať sa na investovanie racionálnejšie a s chladnou hlavou. Z krátkodobého poklesu môže byť následne výnosný skok smerom nahor a z dlhodobého hľadiska sa vaše peniaze zhodnotia. Naopak, ak sa zľaknete poklesu akcií a unáhlene sa ich zbavíte, vaše obavy zo straty sa zbytočne naplnia. Tak či onak, hlavným pravidlom vždy ostáva správna diverzifikácia investícií. V takomto prípade vás pokles jednej časti vášho portfólia len tak ľahko nevykoľají.

V IAD Investments si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania v oblasti investícií a aj preto sme sa tento rok zapojili do akcie Global Money Week. V rámci nej sme na Strednej odbornej škole vizážistky a kaderníctva študentom v sérii prednášok predstavili základy investovania a finančného trhu. Zároveň dlhodobo spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a pomáhame jej študentom našimi poznatkami z praxe.

Global Money Week

Investovanie je beh na dlhú trať, nejde o žiaden šprint a preto sa naň treba čo najdôkladnejšie pripraviť. Veď ide o vaše peniaze. V IAD Investments spravujeme aktíva v hodnote viac ako 2,13 miliardy EUR. Za 33 rokov sme vybudovali portfólio silných produktov a svojim klientom ponúkame správu investícií v našich 16 podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. Ak sa chcete stať aj vy našim investorom kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo bezplatnú infolinku 0800 601 601.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.