# investujte s nami  28. 9. 2022

Ako si sporiť na dôchodok v čase inflácie? Môžete začať aj menšími čiastkami, ale začnite!

Premýšľate nad sporením, ale neviete akú sumu si pravidelne odkladať? Využite čas inflácie na začiatok sporenia. Stačí trochu disciplíny a môžete začať sporiť už dnes aj vďaka týmto jednoduchým radám.

 Využite infláciu na sporenie

Infláciu možno jednoducho chápať ako nárast cien, resp. ako stratu využiteľnej hodnoty peňazí. Čím viac inflácia rastie, tým viac sa znižuje kúpna sila. To znamená, že za tú istú hodnotu peňazí dnes nakúpime menej.

V prípade, že chcete zhodnotiť svoje peniaze alebo s nimi naložiť inak, môžete využiť infláciu ako čas na sporenie alebo investovanie. Starostlivosť o vaše úspory je dlhodobý proces, ktorého výsledok neuvidíte hneď. Preto je dôležité vedieť, ako si peniaze správne odkladať.

 Začnite sporiť po menších čiastkach

Ak ste začínajúci investor, je dôležité stanoviť si konkrétny účel. Či už je to dôchodok, finančná rezerva o 5-10 rokov, alebo vzdelanie vašich detí – svoje jednotlivé sporenia si kategorizujte. Aj takýmto spôsobom budete mať prehľad, koľko už máte nasporené a koľko peňazí vám ešte chýba do cieľovej sumy.

Odkladajte si aspoň 10% až 15% z príjmu. So zvyšujúcim sa príjmom by ste si mali odkladať ešte viac. Ideálne je, ak si mesačne nastavíte rovnakú sumu, ktorú nebudete potrebovať v rámci bežných výdavkov a nastavíte si na svojom sporiacom účte trvalý príkaz hneď po výplate (na konci mesiaca už peniaze nemusíte mať k dispozícii 😊).

Myslíte si, že nemáte peniaze nazvyš? Skúste zredukovať svoje výdavky. Napríklad, ak máte dnes paušál od mobilného operátora za 35 eur mesačne, skúste sa informovať, či nie je možné prejsť na iný program, alebo či nie je výhodnejšie zmeniť operátora a získať nový za 10 eur. A hneď máte 25 eur k dispozícii. Pokojne si 5 eur užite na kávu s priateľmi a ďalších 20 eur usporte.

Pravidelné sporenie vám pomôže vytvoriť si sporiaci návyk a zároveň sa naučíte žiť bez istej čiastky peňazí. Začnite pokojne tak, že si budete odkladať 20 eur mesačne a ak ste napríklad vo veku 30 rokov. Do dôchodku si viete našetriť desiatky tisíc eur.

V čase inflácie sa oplatí investovať

V prípade, že už disponujete vyššou hotovosťou na bežnom účte, môžete začať sporiť aj inak. Súčasťou inflačného plánu by malo byť aj pravidelné investovanie.

V banke si môžete nechať finančnú rezervu vo výške troj až šesťnásobku bežných mesačných výdavkov, ktorú si v prípade potreby môžete kedykoľvek vybrať. Zvyšok voľných peňazí investujte a zhodnoťte tak vaše úspory.

Investovanie je riešením najmä pre tých, ktorí sa chcú lepšie zabezpečiť na dôchodok. Výber investičných nástrojov závisí od výšky pravidelných či nepravidelných vkladov, vášho investičného cieľa a tiež od miery rizika, ktoré ste schopní pri investovaní zniesť.

Vy investujete, my spravujeme vaše portfólio

Spojenie investícií a sporenia vám prináša napríklad aj sporiaci program IAD Sporenie. Na výber máte až 6 investičných stratégií, od tej najkonzervatívnejšej s nízkym rizikom až po tú s najväčším rastom, ale zároveň aj s vysokým rizikom. Sporiť môžete už od 20 eur mesačne a pomocou jednoduchej kalkulačky si viete názorne pozrieť, ako vaše úspory budú v čase rásť.

Ak si ešte nesporíte, začnite čím skôr. V prípade extra peňazí alebo odmeny v práci, ich nemusíte hneď míňať. Odložte si ich radšej bokom. Úspory sa vždy hodia. Nielen, keď potrebujete kúpiť niečo väčšie, ale aj v ťažkých časoch, keď máme hlbšie do vrecka než inokedy.

Každý z nás je iný a rovnako každému vyhovuje niečo iné. Oslovte preto svojho finančného sprostredkovateľa a spýtajte sa ho na IAD Sporenie alebo na Prvý realitný fond a spolu si prejdite ponúkané možnosti.

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.