# investujte s nami  17. 9. 2020

Bratislava Property Forum 2020 aj s účasťou IAD Investments

V priebehu prvého septembrového týždňa sa v Bratislave konalo podujatie Property Forum 2020, na ktorom si svoje myšlienky a názory vymieňali viacerí kľúčoví investori pôsobiaci na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami. Pozvanie organizátorov prijal aj Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s. ktorý je zároveň aj portfólio manažérom Prvého realitného fondu.

Odborníci z jednotlivých spoločností riešili najmä dôsledky súčasného zložitého obdobia, ktoré negatívne ovplyvnila globálna pandémia. Transakcie, ktoré boli dohodnuté už pred nástupom COVID-19, boli počas karanténneho obdobia úspešne uzavreté a ich realizovanie to nezbrzdilo. Avšak priebeh transakcií, ktoré boli pred nástupom pandémie len rozpracované, bol v mnohých prípadoch výrazne spomalený. Investori začali byť od marca omnoho opatrnejší a čakali na ďalší vývoj.

Neistota na trhu s nehnuteľnosťami pretrváva do dnešných dní, avšak viacerí odborníci už vidia svetlo na konci tunela a dokonca očakávajú vstup nových hráčov na slovenský trh. To najhoršie by už teda malo byť za nami.

Zdroj: www.property-forum.eu

Zaujímavé slová padli aj pri téme nájomníkov a platenia nájomného. Investori do istej miery prekvapujúco potvrdili, že spolupráca s väčšinou nájomníkov prebiehala a naďalej prebieha výborne, pričom mnohí boli ochotní platiť nájomné aj v prípade, že svoje kancelárie dlhodobo nevyužívali a uprednostňovali tzv. „homeoffice“. Situáciu akceptovali a výborne ju zvládli.

Samozrejme, aj tu sa objavili negatívne skúsenosti a niektorí nájomníci vraj žiadali zľavy bez zjavných dôvodov. Je pochopiteľné, že tento typ nájomníkov si nespravil najlepšie meno a pri predlžovaní kontraktov to táto skupina bude mať o to ťažšie.

Investori sa okrem iného zhodli na tom, že na trhu je naďalej dostatočne veľké množstvo peňazí a banky sa všemožne snažia o to, aby ich požičiavali. V súčasnej situácii si nemôžu dovoliť zvýšiť úrokové sadzby, ktoré by mohli stúpnuť hlavne v prípade zvýšenej inflácie, pričom tej sa investori do istej miery skutočne obávajú. V tejto chvíli je však ťažké predpovedať, ako to v tomto smere bude vyzerať.

Zdroj: www.property-forum.eu

Neistota prevláda aj v otázke, na ktoré aktíva bude mať COVID-19 najzávažnejší vplyv, pričom panuje všeobecná zhoda, že najmenej zasiahnuté sú kancelárske a priemyselné sektory. Najhoršie sú na tom naopak hotely a retailové predajne z centier miest, ktoré sú výrazne závislé od cestovného ruchu. V tejto chvíli pritom nie je možné predpovedať, ako bude táto oblasť vyzerať o dva až tri roky.

Určitú dobu boli v problémoch aj nákupné centrá, ktoré mali chvíľkový výpadok, ale už sa dokázali vrátiť takmer na rovnakú úroveň, na akej boli pred pandémiou. Dáta spoločnosti REICO ukazujú, že zákazníci v nich síce trávia menej času, ale v priemere viac míňajú. V tejto súvislosti nie je vylúčené, že kvôli tomuto novému obrazu sa do budúcnosti zmení zloženie nájomníkov veľkých nákupných centier.

Vladimír Bolek sa zúčastní aj akcie CEE Property Forum 2020, ktorá sa uskutoční 23. septembra. Jej dejiskom malo byť Rakúsko, ale vzhľadom na cestovné obmedzenia krajín v našom regióne konferencia prebehne online.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Zdroj: www.property-forum.eu

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.