# investujte s nami  12. 4. 2021

Fond s nárastom o 85% po krízovom minime

Prvý kvartál bol pre fond Growth Opportunities veľmi priaznivý. Výkonnosť fondu dosiahla za prvé tri mesiace roku 16,30 % v čistom pre investorov a z krízových miním na konci marca 2020 fond vyrástol o viac ako 85 %. Growth Opportunities nemá svoj benchmark, ale pre porovnanie ETF trackujúce MSCI world v mene EUR zarobili svojim investorom v prvom kvartáli okolo 10,6 %.

Posledný rok bol pre aktívne riadený Growth Opportunities extrémne úspešný. Je dôležité zdôrazniť, že aktuálne dosahovaná výkonnosť nemusí byť zárukou budúcich výnosov v porovnateľnom meradle. Aj napriek tomu si dovolím tvrdiť, že portfólio fondu naďalej ponúka veľkú perspektívu, keďže viaceré spoločnosti, ktoré vlastníme iba začínajú ukazovať svoj potenciál. Najväčšie pozície fondu tvoria nasledovné spoločnosti: Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc., BlueLinx Holdings, Graftech International, KKR Inc. a Kaleyra Inc. Myslím si, že je vhodné, aby sme si postupne niektoré pozície predstavili bližšie, spolu s dôvodmi, prečo dané spoločnosti vlastníme.

Najväčšou pozíciou fondu je Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc. (CSSE), americký prevádzkovateľ AVOD platforiem združených pod značkou Crackle+. AVOD (ad-based video on demand) je platforma, na ktorej môžu diváci sledovať filmy a seriály podľa svojho výberu bez toho, aby museli platiť pravidelné mesačné predplatné (ako napr. na Netflixe, HBO alebo Disney+). Táto služba je bezplatná vďaka tomu, že diváci si počas sledovania pozrú reklamu. Hlavným biznisom CSSE je teda predaj reklamného priestoru. Okrem toho CSSE produkuje vlastné filmy (napríklad The Outpost) a seriály (Going from Broke) a cez svoju dcérsku spoločnosť Screen Media vlastní najväčšiu nezávislú databázu filmov a seriálov, ktorú následne poskytuje ostatným platformám a televíznym staniciam. CSSE nekonkuruje priamo Netflixu, skôr sa stavia ako doplnok takejto službe. CSSE primárne konkuruje klasickým TV staniciam, ktorých obľuba u verejnosti postupne upadá a preto majú platformy ponúkajúce sledovanie zadarmo veľký potenciál. Atraktivitu tejto služby zvyšuje aj exkluzívny kontent, ktorý diváci môžu sledovať len na Crackle +.

CSSE je rastúca firma. Rok 2020 uzatvorila s tržbami 66 miliónov USD. Tento rok je veľmi pravdepodobné, že prekoná hranicu 100 miliónov USD a dosiahne pozitívnu EBITDA. Hodnota spoločnosti mierne presahuje 500 miliónov USD. CSSE má okrem toho výborný manažment, CEO Bill Rouhana je zakladateľ a hlavný akcionár firmy. Čiže naše akcionárske záujmy korešpondujú so záujmom manažmentu.

CSSE má podľa všetkého pred sebou veľmi perspektívnu budúcnosť a v nasledujúcich rokoch očakávam rast tržieb v desiatkach percent pri limitovanej potrebe nového kapitálu. Okrem toho je spoločnosť aj veľmi atraktívnym adeptom na prevzatie veľkou streamovacou platformou, ktorej chýba AVOD časť biznisu ako vstupná brána pre nových predplatiteľov a ďalší zdroj tržieb a ziskov.

CSSE tvorila na konci kvartálu viac ako 8 % majetku fondu. Ak sa na fundamentoch spoločnosti nič nezmaní, CSSE ostane aj naďalej pilierom výkonnosti fondu Growth Opportunities.

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu Growth Opportunities od vytvorenia fondu (t.j. 5.11.2007) k 31.3.2021

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.