# investujte s nami  26. 1. 2023

Prvý realitný fond opäť rozširuje svoje portfólio

Prvý realitný fond nadobudol do svojho portfólia pozemky určené na výstavbu v lokalite Triblavina (obec Bernolákovo) pri Bratislave. Pozemky sú vo výmere 254 tis. m2 a sú určené pre development objektov pre skladovacie a výrobné účely s rozlohou až cca 100.000 m2.

„Neustále sa snažíme vyhľadávať nové investičné príležitosti, aby sme mohli zvyšovať výkonnosť Prvého realitného fondu. Investíciu do pozemkov v Triblavine pri Bratislave vnímame ako ďalšie cenné aktívum, ktoré geograficky diverzifikuje naše realitné portfólio fondu, a očakávame, že táto investícia bude mať v budúcnosti pozitívny dopad na výkonnosť  fondu, čím zabezpečíme našim investorom atraktívne výnosy.“, uviedol Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s., zodpovedný za riadenie realitných investícií.

Pozemky sa nachádzajú 3 km pred vstupom do Bratislavy, priamo na historicky najfrekventovanejšom úseku slovenskej cestnej infraštruktúry diaľnice D1. Na pozemkoch je plánovaná výstavba súboru 3 veľkokapacitných logistických hál s celkovou úžitkovou plochou 99.508,31m2, ktoré budú poskytovať budúcim užívateľom priestory na skladovanie, distribúciu, ľahkú výrobu a poskytovanie služieb. Lokalita bude napojená na projekt novej diaľničnej križovatky D1 – Triblavina, v rámci ktorej pribudne nový samostatný zjazd a výjazd na diaľnicu D1, ktorá je súčasťou tranzitnej dopravy smerom do Rakúska, Maďarska a Českej republiky, ako aj do severnej časti Slovenska a následne smerom na Poľsko.

„Lokalita Triblavina vzhľadom na svoju strategickú geografickú polohu dokáže prostredníctvom nadväzujúcej diaľničnej siete obslúžiť okrem Slovenska aj okolité štáty Európskej únie v kontexte ideálneho logistického „hot-spotu“ strednej Európy.“, dodal V. Bolek.

Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť LeitnerLeitner Tax s.r.o., technické a environmentálne poradenstvo firma Grinity s.r.o., právne poradenstvo zabezpečila Advokátska kancelária GMH, s.r.o. „Vážime si spoluprácu so spoľahlivými poskytovateľmi právnych, finančných, daňových a v neposlednom rade aj technicko-environmentálnych poradenských služieb, ich korektný prístup a vysoké pracovné nasadenie, ktoré prispeli k rýchlemu a hladnému priebehu tejto transakcie.“ hovorí Tomáš Trebula, transakčný manažér spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,8 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 15 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, správ. spol., a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.