# investujte s nami  19. 10. 2023

Termínovaným vkladom sa aktuálne darí, na ochranu pred infláciou to však stále nestačí. Peniaze radšej investujte.

Terminovane vklady

Vývoj na finančnom trhu už dlhé roky potvrdzuje, že Slováci sú, čo sa svojich peňazí týka, konzervatívni a zaujímajú sa najmä o garantované výnosy. Tento fakt v súčasnosti nahráva najmä termínovaným vkladom, ktorým sa tento rok opäť začalo dariť. Sadzby, ktorými ako tak dokážu zúročiť vaše peniaze, opäť po dlhom čase začali rásť. Ak ale chcete, aby vaše úspory dlhodobo zarábali, je vhodnejšie, ak na ich zhodnotenie zvolíte jednu z foriem investovania.

Sadzby na termínovaných účtoch začali rásť približne v septembri minulého roka, kedy sa odrazili od svojho nulového dna. Rast úrokov sa dotkol najmä ročných a trojročných vkladov. Momentálne banky ponúkajú úrokové sadzby na úrovni do 3,6% pri 3-ročnej viazanosti a do 3% pri ročnej viazanosti. Zdá sa vám, že by to mohlo byť aj lepšie? Národná Banka Slovenska vás vyvedie z omylu: „Úrokové sadzby na nové termínované vklady zostávajú nad priemerom eurozóny. Hoci nárast úrokových sadzieb na termínovaných účtoch zaostáva za vývojom trhových sadzieb, z pohľadu eurozóny v tomto Slovensko nie je výnimkou. Naopak, úrokové sadzby na nové termínované vklady sú na úrovni horného kvartilu krajín eurozóny,“ tvrdí regulátor.

Ak by ste si dnes teda na termínovaný vklad na tri roky vložili napríklad 5 000 €, váš výnos by bol maximálne 437,40 €, resp. pri viazanosti na jeden rok 121,50 €. Netreba zabúdať ani na to, že z výnosov na termínovaných vkladoch treba zaplatiť aj 19% daň. Finančný experti preto odporúčajú tieto vklady skôr na uskladnenie takzvanej finančnej železnej rezervy.

V súčasnosti totiž žiaden z termínovaných vkladov nevykompenzuje pretrvávajúcu vysokú infláciu. Tá síce v auguste tohto roka konečne prvýkrát od februára 2022 klesla a dostala sa tak na úroveň 8,9%, no vaše peniaze na termínovaných vkladoch stále takpovediac nič nezarobia, keďže inflácia vám z nich ukráti aj 2/3.

Garantovaný čiastočný vyšší výnos na základe splnenia podmienok

Buďte obozretní, pretože s nárastom úrokových sadzieb majú banky aj ďalšie podmienky. V niektorých bankách si k termínovanému účtu musíte otvoriť aj bežný účet. Najčastejšou podmienkou bánk, aby vám dali vyššiu úrokovú sadzbu, však momentálne je, že spolu s otvorením termínovaného vkladu časť peňazí musíte investovať do podielových fondov. Tieto kombinované účty následne garantujú vyššiu úrokovú sadzbu len na časti vašej vloženej sumy. „Vo veľkej miere ide o produkty, ktoré termínovaný vklad kombinujú s investíciou do podielových fondov, alebo o produkty v bankách špecificky zameraných na investície“, potvrdzuje aj Národná Banka Slovenska. Čiže, v konečnom dôsledku, aj pri spomínaných termínovaných vkladoch banky chcú docieliť to, aby ich klienti investovali.

Pribinova-19

Prvý realitný fond, istota a stabilita pre vás a vaše peniaze

Aj vy patríte medzi Slovákov, ktorí hľadajú stabilitu a vyššiu mieru istoty a ponuka termínovaných vkladov vás nepresvedčila? Ideálnym riešením pre vás môže byť Prvý realitný fond. Je to najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku (vznikol 6.11.2006). Je vhodnou alternatívou pre tých z vás, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov a ktorí máte záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Porovnanie výnosov termínovaných vkladov a Prvého realitného fondu

Ako sme spomínali, úroky na termínovaných vkladoch začali rásť a dosiahli svoje maximá na úrovni približne 3,3%. Je to však dosť pre vaše peniaze? Nebolo by lepšie, aby ste ich z dlhodobého hľadiska zúročili vyšším úrokom s porovnateľnou mierou rizika? Ak si pozriete výkonnosť Prvého realitného fondu, zistíte, že sa to dá. V roku 2021 bola jeho ročná výkonnosť na úrovni 4,91% a v roku 2022 dokonca na úrovni 5,64%. Pre porovnanie, výška úrokových sadzieb sa na termínovaných vkladoch v tomto období pohybovala okolo 0.

Prvému realitnému fondu sa darí aj tento rok, kedy sa od jeho začiatku zhodnotil už o viac ako 3%. Jeho čistá hodnota majetku tak na začiatku októbra 2023 dosiahla výšku viac ako 437 miliónov EUR. Prehľad výkonností Prvého realitného fondu nájdete tu.

Prvý realitný fond má vlastnosti, ktoré vás možno presvedčia

  • ide o špeciálny fond nehnuteľností
  • má stredné trhové riziko, teda vyváženú investičnú stratégiu
  • jeho cieľom je v horizonte nad 5 rokov zabezpečiť stabilný rast investície
  • investuje predovšetkým do nehnuteľností na Slovensku, v Česku, Maďarsku a v Poľsku
  • dbá na diverzifikáciu portfólia – investuje do rôznych typov nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu a logistické centrá
  • výnos dosahuje najmä prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností
  • investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity
  • investor môže denne požadovať vyplatenie podielových listov, ktoré sa mu vyplatia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti
  • podielové listy ktoré po 1.1.2024 presiahnu obdobie 3 rokov budú mať výnos oslobodený od dane

Rozhodnutie, čo urobíte so svojimi peniazmi, je len na vás. Na termínovaných vkladoch vám peniaze niečo zarobia, ale tak či tak stratia na hodnote.. Preto by ste sa mali v dnešnej dobe zamyslieť o niečo viac ako inokedy, kam s nimi, a zvážiť aj odporúčania expertov, aby ste ich investovali. V každom prípade sa nezabudnite poradiť s odborníkmi. Kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo našu bezplatnú infolinku IAD Investments – 0800 601 601. Prípadne nás kontaktujte prostredníctvom emailu – info@iad.sk.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.