# investujte na fin trhoch  9. 11. 2020

Akciový trh sa opäť nemýlil…

Akciový trh sa teda opäť nemýlil a správne predpovedal prehru Donalda Trumpa v boji o prezidentské kreslo v USA. Ak Vás zaujímajú detaily tejto predpovede, otvorte si náš minulotýždňový komentár.

Prezidentom sa v januári stane demokrat Joe Biden. Nebola to však modrá vlna naprieč celou krajinou, v akú demokrati dúfali (nevieme vyhodnotiť obsadenie budúceho senátu). Výsledky boli v rozhodujúcich štátoch veľmi tesné a až nekonečné započítavanie hlasov prijatých poštou pomaly (ale o to istejšie) vymazávali úsmev z tváre Donalda Trumpa a nakláňali misku váh v prospech Joe Bidena. Ten stojí pred nezávidenia hodnou úlohou. Stane sa prezidentom extrémne polarizovanej spoločnosti, ktorú bude musieť začať zmierovať a riešiť narastajúce sociálno-ekonomické rozdiely. Ekonomiku USA (rovnako ako na celom svete) aj naďalej ovplyvňuje COVID-19 a milióny Američanov sú stále bez práce. Okrem toho pred novým prezidentom stojí aj problém klimatickej zmeny a nie práve ideálne vzťahy so spojencami a rivalmi na medzinárodnej mape, ktoré po sebe zanechal Trump. Očakávania sú veľké a Biden aj vo svojej ďakovnej reči viaceré tieto problémy pomenoval a hodlá sa ich riešiť.

Pravdepodobnosť Bidenovho víťazstva a možný pat v senáte veľmi pozitívne vplývala aj na akciové trhy. Každý si totiž našiel svoju pozitívnu správu. Máme za sebou najlepší týždeň od apríla. Darilo sa totiž nielen technologickým titulom, ale aj spoločnostiam naprieč celou ekonomikou. S&P500 si tento týždeň pripísal viac ako 7%, technologický Nasdaq dokonca 9%. Nasledujúce týždne a mesiace ukážu, či bola a je rally naprieč spektrom oprávnená a akcie spoločností na maximách aj dlhodobo udržateľné.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.