# investujte na fin trhoch  1. 7. 2024

Reakcie finančných trhov na prezidentskú debatu

Máme za sebou prvú prezidentskú debatu medzi súčasným prezidentom Joeom Bidenom a bývalým prezidentom Donaldom Trumpom. Debata o boj do Bieleho domu sa uskutočnila 27. júna a predstavila dva odlišné pohľady na budúcnosť ekonomiky a finančných trhov.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Biden zdôraznil úspechy svojej administratívy v oblasti znižovania nezamestnanosti a podpory zelených energií, zatiaľ čo Trump ostro kritizoval tieto politiky a sľúbil výrazné zníženie daní a agresívne obchodné politiky v prípade opätovného zvolenia.

Prezidentské voľby v USA sa budú konať 5. novembra 2024 a posledné prieskumy nám ukazujú, že republikánsky kandidát Donald Trump vedie na celoštátnej úrovni pred úradujúcim prezidentom o necelé 2 percentuálne body. Hoci voľby sú ešte ďaleko pred nami, prieskumy nám indikujú sentiment ľudí, ktorý by aktuálne znamenal druhé funkčné obdobie pre Trumpa.

Reprízu prezidentského duelu z roku 2020 sledujú Američania so značnou nespokojnosťou. Biden je ako prezident veľmi nepopulárny, hlavne kvôli svojmu veku 81 rokov, čo podľa mnohých voličov už nie je vhodné na výkon funkcie. Trump zase kandiduje ako prvý obžalovaný exprezident v dejinách Spojených štátov a nijako neustupuje od polarizujúcej rétoriky, ktorá sprevádza jeho pôsobenie vo vrcholnej politike.

Akciové trhy zaznamenali zvýšenú volatilitu, pričom technologický a obnoviteľný sektor vykazovali nárast vďaka Bidenovým plánom. Naopak, tradičná energetika a výroba posilnili na základe Trumpových sľubov o deregulácii. Trumpov prísľub vysokých ciel na čínske tovary až do výšky 60% vyvolal obavy z inflácie a možného zvyšovania úrokových sadzieb. Dlhopisové trhy reagovali miernym nárastom výnosov amerických štátnych dlhopisov, keďže investori očakávajú prísnejšiu menovú politiku v prípade zvýšenia inflácie.

Vplyv oboch kandidátov na ekonomiku a finančné trhy je zásadný. Bidenova politika zameraná na zvýšenie daní pre bohatých a rozšírenie sociálnych programov by mohla viesť k vyšším verejným výdavkom a prerozdeleniu bohatstva, čo by mohlo stimulovať spotrebiteľský dopyt a podporiť ekonomický rast. Na druhej strane, Trumpova politika znižovania daní a deregulácie by mohla posilniť podnikateľské investície a podporiť ekonomický rast, avšak za cenu vyššieho verejného dlhu a potenciálneho nárastu inflácie​.

Geopolitické vzťahy sú ďalším kritickým aspektom. Bidenov prístup k medzinárodnej spolupráci a obnove spojenectiev by mohol viesť k stabilnejšiemu globálnemu obchodnému prostrediu. Biden podporuje multilateralizmus a snaží sa o udržanie silných vzťahov s európskymi a ázijskými spojencami, čo by mohlo mať pozitívny dopad na globálny obchod a investície​​. Naopak, Trumpov nacionalistický a unilaterálny prístup, vrátane možného obnovenia obchodnej vojny s Čínou, by mohol viesť k zvýšenej globálnej ekonomickej neistote a narušeniu dodávateľských reťazcov​.

Historicky trhy reagujú na politické zmeny a neistoty rôznymi spôsobmi. Počas prvého Trumpovho obdobia výrazne stúpol akciový trh v dôsledku zníženia daní a deregulácie. Avšak jeho obchodné vojny spôsobovali krátkodobé výkyvy a neistotu. Naopak, Bidenovo obdobie bolo poznačené snahou o stabilizáciu ekonomiky počas pandémie COVID-19 a podporou obnoviteľných zdrojov energie, čo prinieslo rast v týchto sektoroch​.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.