# investujte na fin trhoch  1. 8. 2022

Ako dlho budú pretrvávať vysoké ceny energií?

Uplynulý týždeň presiahla cena plynu v Európe 200 EUR za megawatt hodinu. Táto psychologická hranica už bola prekročená druhýkrát za uplynulých 6 mesiacov. Ak by sme prepočítali cenu plynu na ekvivalent ceny benzínu, tak by sa cena vyšplhala na 355 dolárov za barel. Pri takýchto vysokých cenách existuje iba málo ekonomických subjektov, ktoré dokážu dlhodobo fungovať bez strát. Okrem toho tieto ceny sú priam likvidačné pre subjekty, ktoré využívajú plyn ako hlavnú vstupnú surovinu. Sú to napríklad aj výrobcovia hnojív, ktoré následne vplývajú na vyššie ceny potravín.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Po tom, čo sa dva týždne dozadu dostala cena ropy pod hranicu 100 dolárov, si viacerí analytici mysleli, že to najhoršie máme za sebou. Opak je pravdou. Cena ropy je opäť nad hranicou 100 dolárov a pomaly atakuje hranicu 110 dolárov za barel. V súčasnej energetickej kríze sa spojilo viacero faktorov naraz, pričom nič nenasvedčuje tomu, že by sa v dohľadnej dobe vyriešili aspoň niektoré z nich.

Aktuálny celosvetový dopyt neustále prevyšuje ponuku, ktorá stagnuje v dôsledku zadržaných investícií z minulosti. Podľa súčasných odhadov bude rásť dopyt po rope v autodoprave minimálne do roku 2027 tempom 2% ročne. Ani významný prechod na elektromobily tento trend nedokáže zmeniť. Do toho treba pridať nedostatočnú kapacitu rafinérii, ktorá vznikla po tom čo mnohé z nich ukončili svoju produkciu počas pandémie.

Ak započítame nevôľu, resp. neschopnosť krajín OPEC produkovať viac ropy a vojnu na Ukrajine, tak tu máme perfektnú búrku na trhu s energiami. Pri súčasných cenách energií je ťažké uveriť tomu, že dva roky dozadu sa ceny ropy na futuritách obchodovali so zápornými hodnotami. Práve tento extrém spred dvoch rokov zasial semiačka súčasnej krízy.

Ako to už na finančných trhoch býva, extrémne hodnoty jedným alebo druhým smerom sa časom vrátia na svoje priemerné hodnoty. V prípade vysokých cien energií všetko nasvedčuje tomu, že si na to budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.