# investujte na fin trhoch  27. 5. 2024

Ako to aktuálne vyzerá so spoločnosťou Nvidia?

V stredu spoločnosť Nvidia Corporation oznámila výsledky za prvý kvartál roku 2024, ktoré prekonali očakávania z hľadiska príjmov, ako aj zisku, keďže dopyt po ich čipoch pre umelú inteligenciu (AI) je silnejší ako kedykoľvek predtým. Predaje čipov spoločnosti Nvidia naďalej prudko rastú, aj vďaka spoločnostiam Google, Microsoft Corporation, Meta Platforms a Amazon Inc, ktoré vynakladajú miliardy dolárov na nákup grafických procesorov (GPU), aby mohli neustále napredovať vo vývoji sofistikovaných aplikácii a služieb umelej inteligencie (AI). V stredu 22.5. akcie Nvidie vzrástli o viac ako 10 % a po prvýkrát prekročili hodnotu 1 000 dolárov.

Tento článok si môžete v audio verzii vypočuť tu:

Za prvý kvartál končiaci sa 28. apríla spoločnosť Nvidia vykázala rekordný kvartálny obrat vo výške 26,04 miliardy dolárov, a jej tržby vzrástli medziročne (YoY) o 262 %. Samotné príjmy z dátových centier vzrástli medziročne o 427 % na 22,6 miliardy dolárov, pričom veľkí poskytovatelia cloudových služieb ako Google, Microsoft a Amazon prispeli približne polovicou z celkových príjmov v tomto segmente. Meta Platforms a jej oznámenie o Lama 3, najnovšom jazykovom modeli, ktorý využíval 24 000 H100 GPU (grafický procesor), bolo vrcholom štvrťročných výsledkov Nvidie.

Príjmy z networkingového sektoru vzrástli viac než trojnásobne v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka na 3,2 miliardy dolárov, čo bolo spôsobené predovšetkým produktmi InfiniBand. Príjmy z herného segmentu vzrástli o 18 % (YoY) na 2,65 miliardy dolárov. Hoci ide o oveľa menší biznis, Nvidia vyrába aj čipy pre automobily a práve tento segment ponuka zrýchlený a diverzifikovaný rast príjmov, kde sa medzikvartálny obrat Nvidie zvýšil o 17% na 328 miliónov dolárov. Spoločnosť využíva aj aktuálny trhový trend novo vyvíjajúcich sa autonómnych vozidiel.  Hrubá marža v tomto segmente by mala vzrásť v súvislosti so zvyšovaním produkcie pokročilých systémov asistencie vodiča (ADAS), zatiaľ čo rastúci prínos z dátových centier by mohol zvýšiť celkovú maržu čistého zisku.

Čistý zisk (net income) dosiahol 14,88 miliardy dolárov, alebo 5,98 dolára na akciu, čo je obrovský medziročný nárast o 2 miliardy dolárov.

Výhľad do budúcna

Nvidia očakáva v aktuálnom druhom kvartáli tržby vo výške 28 miliárd dolárov, podporené očakávaným rastom z nových AI čipov ako Blackwell. Hoci konkurenti ako Amazon, Google, Meta a Microsoft plánujú investície do vlastných čipov, stále sú závislí na technológii Nvidie.

Dopyt po AI čipoch rastie vďaka trendom ako autonómne vozidlá a rozšírená (augmented) realita, poskytujúca Nvidii konkurenčnú výhodu. CEO Jensen Huang uviedol, že dopyt výrazne prevyšuje ponuku, čo naznačuje silný trh aj do blízkej budúcnosti. Nvidia má dobré predpoklady na udržanie rastu vďaka silnému dopytu, technologickému náskoku a pozitívnym trhovým trendom, aj napriek výzvam v podobe konkurencie a potreby škálovať výrobu.

Alex Peciar
IAD Investments, a.s.

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.