# investujte na fin trhoch  23. 8. 2022

Trh počíta s optimistickým scenárom

Napriek tomu, že od začiatku roka sú všetky hlavné akciové indexy záporné, tak od polovice júna sledujeme obrat v negatívnom trende a nárast indexov. Od začiatku roka je strata pre držiteľov indexu SP&500 na úrovni 11%, pričom pri technologickom indexe NASDAQ je strata na úrovni takmer 19%. Ešte v polovici júna bola strata na oboch indexoch o viac ako 10% vyššia.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

To, čo aktuálne sledujeme bude pravdepodobne iba kratšia fáza rastu v rámci dlhodobého negatívneho trendu. Počas medvedieho trhu, (v ktorom akcie strácajú na hodnote) je bežné vidieť kratšie obdobia, kedy sa môže zdať, že negatívny trend sa obracia a indexy opäť začínajú rásť. Počas finančnej krízy v roku 2008, akciový index SP&500 zaznamenal päť rastových fáz počas medvedieho trhu, ktorý trval takmer dva roky. Každá z týchto fáz trvala od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov. Pre rastové fázy je typické, že malí bežní investori navyšujú svoje investície lebo majú pocit, že trh začal opäť rásť. Takíto investori väčšinou kupujú na lokálnych maximách, lebo v krátkom čase trh začne opäť klesať. V posledných týždňoch je vidieť väčší prílev peňazí zo strany malých investorov.

Od dna na akciových trhoch, ktoré bolo dosiahnuté 16 júna, rôzne akcie stúpli o niekoľko desiatok percent. Najlepšie je to vidieť na príklade takzvaných „meme stocks“, čo sú akcie obľúbené medzi malými investormi. Napríklad akcie prevádzkovateľa kín v USA AMC Entertainment vzrástli o 107%, zatiaľ čo akcie firmy zameranej na obchodovanie s kryptomenami Coinbase Global narástli o 77%. Žiaľ to, čo je za týmito vysokými rastmi, nie je zlepšenie hospodárenia daných spoločností, ale obyčajná špekulácia zo strany malých investorov a algoritmických programov.

Na to, aby sa medvedí trh opäť zmenil na býčí trh, sa bude treba vysporiadať s hlavnými faktormi zodpovednými za súčasnú situáciu, ktorými sú vysoká inflácia a zmena monetárnej politiky centrálnych bánk. Podľa posledných dostupných ekonomických dát, inflácia v Európe ani v USA stále nepoľavuje. Naopak, rôzne centrálne banky verejne vyhlasujú, že na to aby sa inflácia dostala opäť pod kontrolu, bude treba zvýšiť nezamestnanosť a vyvolať recesiu.

Najbližšie týždne a mesiace ukážu, či je súčasná rastová fáza trhu udržateľná, alebo ide iba o krátkodobý jav. História nám ukazuje, že na optimizmus je ešte priskoro…

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.