# investujte na fin trhoch  11. 4. 2023

Americká zamestnanosť FEDu nepomáha

Americká ekonomika pridala v marci 236-tisíc nových pracovných miest. Je to výrazne menej ako v predchádzajúcich mesiacoch (v januári to bolo +472-tisíc, vo februári +362-tisíc), ale stále príliš veľa na to, aby silný trh práce neprispieval k ďalším cenovým nárastom a prestal robiť protitlak reštriktívnej monetárnej politike americkej centrálnej banky (FED). Rast v americkej zamestnanosti síce spomalil, ale nie natoľko, aby mohol odradiť FED od ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Nezamestnanosť sa stále pohybuje v blízkosti historických miním na úrovni 3,5%. Viac ako samotná nezamestnanosť, trápi FED veľký počet neobsadených pracovných miest a z toho dôvodu aj kontinuálny rast miezd, keď priemerná hodinová mzda v marci narástla o ďalších +0,3%. Za posledný rok mzdy narástli o 4,2%, najmenej od polovice roku 2021, To je znak mierneho ochladzovania americkej ekonomiky. Ide však o stále výrazný nárast aj napriek snahám FEDu vysokú aktivitu v americkej ekonomike utlmiť. Ak má americká centrálna banka dostať infláciu na dlhodobo udržateľné úrovne, bude musieť zvýšiť úroky ešte vyššie z aktuálneho pásma 4,75 – 5,00% a ešte viac sťažiť prístup ku kapitálu.

Tieto správy podľa očakávaní veľmi nepotešili ani akciové trhy. Americké indexy na futures obchodovaní poklesli v desatinách percenta. Samozrejme najviac senzitívny je index NASDAQ, ktorý stráca okolo jedného percenta. Negatívne reagovali aj dlhopisové trhy. Americké treasuries mierne poklesli, keď výnosy na dlhopisoch narástli kvôli zmene očakávaní ohľadom budúcich sadzieb. Výnos na 10-ročnom americkom dlhopise poskočil nad úroveň 3,42%.

Tento týždeň štartuje aj výsledková sezóna za prvý kvartál 2023. Podľa odhadov analytikov budeme svedkami ďalšieho poklesu ziskov viacerých firiem v porovnaní s prvým kvartálom 2022. Reportované zisky a hlavne odhady ďalšieho vývoja biznisu firiem v nadchádzajúcom období budú smerodajnejšie pre ďalší vývoj akciových trhov ako (aj tak očakávaný) nárast sadzieb o 25 bázických bodov.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.