# investujte na fin trhoch  27. 11. 2023

Argentínsky experiment

Argentínske peso

Máme za sebou argentínske prezidentské voľby. Aj keď z globálneho hľadiska nejde o významnú ekonomiku – vyššie HDP má napríklad Belgicko alebo Poľsko – tieto voľby boli predsa len niečím zaujímavé. Striedanie nekompetentných vlád, podozrenia z vysokej korupcie a neriešenie dlhodobých problémov dotlačili Argentínčanov k výberu prezidenta s radikálnymi názormi na vyriešenie situácie.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Víťaz volieb nie je podľa mňa prekvapením. Voliči si totiž mohli vybrať medzi predstaviteľom aktuálneho režimu, perónistom Sergiom Massom alebo libertariánom Javierom Mileim. Track record perónistov je úctyhodný – obrovská 140% inflácia, bezcenná domáca mena, 40% obyvateľstva žijúceho v chudobe, potápajúce sa hospodárstvo trpiace okrem iného aj nedostatkom amerických dolárov potrebných na obstaranie tovarov a investícií a pravidelne sa opakujúci default na vládnom dlhu. Argentína skrachovala už 9 krát (od roku 2000 3 krát) a aktuálna situácia vyústi pravdepodobne do ďalšieho krachu. Prečo tejto krajine investori vždy požičajú nové peniaze, je asi témou na samostatný komentár s názvom „Tentokrát to už určite bude iné“.

Niečo sme už o navrhovaných opatreniach nového prezidenta písali v komentári pred pár týždňami. Milei plánuje vyškrtať verejné výdavky, obmedziť vplyv Číny v Argentíne, zatvoriť centrálnu banku a prijať americký dolár ako národnú menu. Prijatie amerického dolára by samozrejme mohlo veľmi efektívne dostať argentínsku infláciu pod kontrolu. Podobnú skúsenosť má napríklad aj Ekvádor. Rovnako problém s hyperinfláciou vyriešilo pred pár rokmi aj Zimbabwe. Implementácia tohto plánu však nebude taká jednoduchá – Argentína potrebuje desiatky miliárd dolárov na dolarizáciu ekonomiky (HDP presahuje 600 miliárd USD), ale tie jej nebude asi nikto ochotný požičať, keďže nad krajinou sa vznáša ďalšie riziko bankrotu a rezervy centrálnej banky sú po započítaní čínskych swapov záporné. Dolarizácia je teoreticky možná, ale nebude to za dňa na deň.

Mileiho vízia trhovej ekonomiky so značne oslabenými zásahmi štátu je krokom správnym smerom. Neudržateľné verejné výdavky, ktoré boli „kryté“ tlačením peňazí centrálnou bankou, sú jedným z dôvodov obrovskej inflácie a ich radikálne okresanie bude asi bolestivým, ale nevyhnutným krokom.

Sledovanie Mileiho ozdravných krokov pre argentínsku ekonomiku a zavádzanie potrebných reforiem bude zaujímavým experimentom v reálnych podmienkach. Ide často o extrémne kroky, ale tie sú evidentne nevyhnutné na extrémne problémy, ktorým Argentína aktuálne čelí.

Každopádne je potrebné si zobrať ponaučenie, ako môže dopadnúť prosperujúca krajina, ktorú dekády spravujú nezodpovedné vlády, podozrivé z veľkej korupcie, kupujúce si svojich voličov sociálnymi balíčkami, neriešiace dlhodobé problémy a nezavádzajúce potrebné reformy v časoch, keď ich implementácia ešte nie je taká bolestivá.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.