# investujte na fin trhoch  23. 5. 2022

S&P500 na dohľad od medvedieho trhu

Máme za sebou ďalší negatívny týždeň. Americké akcie si vytrpeli svoje, keď všetky tri hlavné indexy skončili v mínuse. S&P500 odpísal 3%, Dow -2,9% a technologický Nasdaq viac ako 3,8%. S menšími stratami zakončili týždeň aj európske akcie – Eurostoxx 50 -1,25%, francúzsky CAC40 -1,22% a nemecký DAX -0,33%. Čiernym dňom týždňa bola streda, keď index S&P500 zaznamenal najhorší deň od júna 2020. Akciové trhy sú aktuálne dolu už siedmy týždeň v rade a S&P500 sa pomaly blíži k úrovni, ktorá znamená technický medvedí trh – 20% pokles.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Dôvodom týchto pohybov je kombinácia faktorov. Prvým je obava z možnej recesie, ktorú môže spôsobiť FED, ak utiahne menovú politiku v snahe skrotiť infláciu až do takej miery, že ekonomika poklesne. Ďalším dôvodom sú aj slabšie výsledky reportujúcich spoločností. Negatívne boli tento týždeň hodnotené hlavne výsledky retailových gigantov ako Walmart a Target, ktoré zverejnili nižšie marže, ako očakávali analytici. Za týmto poklesom marží je potrebné vidieť stále dookola spomínanú infláciu, ktorá ukrajuje spoločnostiam časť ziskov. Target tento týždeň odpísal takmer 30% svojej hodnoty a Walmart takmer 20 %.

Po posledných výsledkoch vidíme, že na hodnote nestrácajú len technologické firmy, ktoré utrpeli najväčšie straty od začiatku roku. Po zohľadnení nového jastrabejšieho nastavenia FEDu, väčšina valuácií akciových spoločností stráca (aktuálne okrem ťažobných spoločností). Akcie (hlavne americké) boli na začiatku roku veľmi drahé a niektoré valuácie mali započítané príliš optimistické scenáre, bez možnosti akéhokoľvek zaváhania. Takéto poklesy sú preto zdravé a vracajú prehnane optimistických investorov naspäť do reality.

Akciové trhy čas od času padajú, je treba s tým počítať a zvyknúť si na to. Volatilita je súčasťou investovania. V dlhodobom horizonte rast ziskov z dôvodu rastu produktivity preváži nad krátkodobejšími výkyvmi spôsobených emóciami investorov a ceny akcií spoločností sa opäť priblížia k svojej vnútornej hodnote…aby ju opäť raz prestrelili a započali základ ďalšieho poklesu na akciových trhoch. A tak ďalej…

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.