# investujte na fin trhoch  13. 9. 2022

Nálada investorov dosiahla extrémne negatívnu úroveň

Americké indexy v piatok vzrástli a vykázali svoj prvý týždenný zisk za mesiac, čím ponúkli úľavu na trhu, ktorý je stále zaťažený obavami zo sprísňovania menovej politiky americkej centrálnej banky (FED).

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Akcie začali týždeň nižšie, ale potom sa v priebehu nasledujúcich dní zotavili, pričom akcie bánk, priemyselných výrobcov a spotrebiteľských spoločností pomáhali viesť pelotón. Analytici argumentovali, že prinajmenšom časť oživenia zrejme priniesli investori, ktorí videli už výhodné ceny po troch po sebe nasledujúcich týždenných stratách, ktoré zničili veľkú časť letnej rally na trhu.

Nálada investorov dosiahla extrémne negatívnu úroveň, uviedla Bank of America v piatkovej správe. Ukazovatele sentimentu investorov, ktoré banka sleduje, založené na pozícii hedžových fondov, tokoch do dlhopisových a akciových fondoch a ďalších faktoroch, padli na dno – čo naznačuje, že trhy vyzerajú „pre-predané“ a investori by mali začať znova nakupovať, uviedli analytici spoločnosti Bank of America.

Doposiaľ zverejnené výsledky spoločností za tento kvartál poukazujú na odolnosť medzi americkými korporáciami. Podľa údajov z Dow Jones Market Data zaznamenalo všetkých 11 sektorov indexu S&P 500 týždenné zisky prvýkrát od februára 2021. Index Dow Jones pridal 377,19 bodu alebo 1,2%, index S&P 500 si pripísal 61,18 bodu alebo 1,5% a Nasdaq Composite vzrástol o 250,18 bodu alebo 2,1% na 12112,31. Za týždeň vzrástol Dow o 2,7%, zatiaľ čo S&P 500 stúpol o 3,6% a Nasdaq o 4,1%.

V Európe index Stoxx Europe 600 získal 1,5%, kým hongkonský referenčný index Hang Seng vzrástol o 2,7% po tom, čo augustové hodnoty inflácie v Číne zaostali za očakávaniami analytikov. Čínske spotrebiteľské ceny vzrástli v auguste o 2,5% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, uviedol čínsky národný štatistický úrad, čo je tlmenejší rast ako júlový nárast o 2,7%.

Pomalšia inflácia by mohla priniesť úľavu politikom, ktorí prichádzajú so spôsobmi, ako stimulovať ekonomiku, ktorá čelí aktuálne výzvam hlavne v sektore nehnuteľností.

Ing. Róbert Bučič
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.