# investujte na fin trhoch  1. 2. 2021

Bežní investori verzus hedgové fondy z Wall Street

Ak niekto sledoval dianie na finančných trhoch v uplynulých dňoch, pravdepodobne mu neušla správa okolo bežných investorov, ktorí sa snažili svojím organizovaným správaním pokoriť najznámejšie hedgové fondy z Wall Street. Cieľom mnohých hedgových fondov na finančných trhoch je takzvaný predaj nakrátko, alebo short selling, čo je stávka na pokles ceny, kedy investor očakáva, že predávané aktívum bude môcť v budúcnosti nakúpiť lacnejšie a daný rozdiel medzi pôvodnou cenou a novou nižšou cenou bude pre neho predstavovať zisk. Tieto fondy sa pre mnohých bežných investorov operujúcich na internetových platformách ako napr. Reddit stali triednym nepriateľom číslo 1. Jeden z dôvodov, prečo niektorí investori takto vnímajú fondy z Wall Street, je ich vzbura proti súčasnému fungovaniu kapitálových trhov a najmä spôsobu, ako hedgové fondy zarábajú peniaze obchodovaním nakrátko. Či je to správna predstava, nechávame na posúdenie iným, avšak udalosti posledných dní pravdepodobne vstúpia do histórie ako triumf bežných investorov nad hedgovými fondmi, aj keď pravdepodobne iba krátkodobý.

V týždni od 25. januára do 29. januára armáda bežných investorov zoskupených na platforme Reddit v skupine Wallstreetbets vyhnala akcie dlhodobo oslabených akcií do astronomických výšok. Za vysokými nárastmi bolo používanie derivátových dlhých opcií ako aj obchodovanie na maržu, kde si investor požičiava kapitál na nákup akcií od tretej strany. Iba samotná spoločnosť GameStop Corp. posilnila o viac ako 570% a mnohé iné, dlhodobo oslabené spoločnosti, posilnili o niekoľko stoviek percent. Na druhej strane, hedgové fondy stratili na svojich pozíciách niekoľko miliárd dolárov, dokonca niektoré z nich museli požiadať o záchranu pred nedostatkom kapitálu svojich investorov. V čom je táto udalosť výnimočná je fakt, že hedgové fondy sa často krát pasujú do pozície najkompetentnejších inštitúcií na finančnom trhu. Inými slovami, je to ako keby partička amatérskych futbalistov porazila profesionálny futbalový klub, a to ešte na ich domácom trávniku.

Dôvodov prečo sa tak stalo môže byť viacero. Obľúbenosť investičných platforiem, kde sa amatérski investori môžu koordinovať, rozšírenie povedomia o investovaní, ako aj samotná pandémia majú určite veľa spoločného. Asi nebude náhoda, že typický profil investora je zamestnanec pracujúci z domu dostávajúci pandemickú podporu od americkej vlády. Dôležité je ale zobrať jednotlivé fakty do súvislosti. Aj keď je pravda, že investičné platformy združujú tisíce až milióny drobných investorov, celková trhová kapitalizácia amerického akciového trhu je viac ako 42 biliónov dolárov. Ak si to niekto nevie predstaviť, tak je to 42 a dvanásť núl. Nie náhodou je americký akciový trh najväčší na svete. Okrem toho celková kapitalizácia spoločností, ktoré sa s obľubou predávali nakrátko, predstavuje menej ako 0,13% z kapitalizácie indexu SP500. V tomto kontexte je sila bežných investorov iba veľmi obmedzená a to, čo sa môže javiť ako finančná revolúcia, sa môže skončiť ako verejná poprava. Aj preto si treba dobre zvážiť všetky riziká predtým, ako sa niekto rozhodne naslepo investovať do podobných akcií.

Na záver treba dodať, že ľudia často krát radi počúvajú príbehy, kde dobro vyhrá nad zlom, chudobní nad bohatými a Dávid nad Goliášom. Aj keď udalosti posledných dní nápadne pripomínajú podobné príbehy, až čas ukáže, či sa jednalo o nový fenomén, alebo iba o výnimočný týždeň v histórií finančných trhov.

Roman Vitásek, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.