# investujte na fin trhoch  6. 2. 2023

Americký trh práce neveští nič dobré

Uplynulý týždeň bol bohatý na udalosti nie len z USA, ale aj z Európy. Nepísané pravidlo vo svete finančných trhov je, že americká ekonomika slúži ako barometer ekonomického rastu v západnom svete. Skôr či neskôr sa akýkoľvek vývoj v USA prejaví aj na trhoch v Európe, poprípade v Spojenom kráľovstve.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Tento týždeň Americká centrálna banka opäť raz navýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čím sa cieľová úroková sadzba dostala do pásma 4,5% – 4,75%. Navýšenie bolo očakávané trhom a preto nespôsobilo žiadnu paniku. Práve naopak, trh vnímal vyjadrenia guvernéra centrálnej banky pozitívne v tom zmysle, že sa nachádzame blízko vrcholu navyšovania sadzieb. Európska centrálna banka zareagovala podobne s tým rozdielom, že zvýšila sadzby o 50 bázických bodov do pásma 3,0% – 3,25%.

Podľa vyjadrenia centrálnych bankárov na obidvoch stranách Atlantiku sú centrálne banky pripravené navyšovať úrokové sadzby až dovtedy, kým sa im nepodarí skrotiť vysokú infláciu. Tu nám vzniká menší rozpor medzitým, čo si myslí trh a medzitým, čo nám hovoria centrálne banky. Kým trh si myslí, že to najhoršie máme za sebou, tak guvernéri centrálnych bánk nám hovoria, že pokračujeme v zabehnutom tempe.

Pre infláciu je extrémne dôležité, ako sa vyvíja trh práce. Je ťažké skrotiť vysokú infláciu, keď je rekordne nízka nezamestnanosť v USA a rovnako aj v Európe. Podľa piatkového reportu z amerického trhu práce bolo v Spojených štátoch v januári 2023 vytvorených 517.000 pracovných miest. Toto číslo vysoko prevyšovalo odhady ekonómov, podľa ktorých malo byť vytvorených len niečo okolo 187.000 pracovných miest.

Na finančných trhoch poznáme dve základné nálady. Keď dobré správy znamenajú dobré správy a naopak, keď dobré správy znamenajú zlé správy. Niekto by mohol namietať, že vytvorenie vysokého počtu nových pracovných miest by malo byť pozitívne. To ale nie je optika, ktorou sa na to pozerajú centrálne banky. Centrálne banky vnímajú silný trh práce ako hlavný problém pri boji s infláciou a aktuálny vývoj im signalizuje, že doterajšie navyšovanie sadzieb nemalo želaný efekt spomalenia ekonomiky. V preklade to znamená, že sadzby sa budú s najvyššou pravdepodobnosťou navyšovať ďalej. Naopak sa ukazuje, že finančný trh bol vo svojich očakávaniach príliš optimistický.

Optimizmus na trhoch je väčšinou zárodok všetkých problémov. Pre investorov by súčasný vývoj mal byť znamením skôr ostražitosti, ako optimizmu. Naposledy, keď Americká centrálna banka zvádzala boj s infláciou v osemdesiatych rokoch minulého storočia, sadzby sa dostali na úroveň 19%. Dúfajme, že história sa v tomto prípade opakovať nebude.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.