# investujte na fin trhoch  21. 8. 2023

Vyššie sadzby po dlhší čas

Ak by sme mali určiť jedno najviac sledované číslo vo finančnom svete, pravdepodobne by to bol úrok alebo výnos na 10-ročnom štátnom americkom dlhopise. Toto číslo slúži ako oporný bod, na základe ktorého sa následne oceňujú ostatné aktíva začínajúc akciami a končiac realitným trhom. Vo výnose, za ktorý sú investori ochotní požičať Spojeným štátom americkým peniaze na 10 rokov, sú započítané očakávania budúcej inflácie, rastu ekonomiky ako aj výšky úrokových sadzieb. Tento týždeň sa 10-ročný výnos dostal na úroveň 4,22%, čo je najvyššia úroveň od roku 2007. Investori očakávajú, že výnos ešte poriaste minimálne po dobu, kým nebude isté, že centrálnym bankám sa natrvalo podarilo vyhrať boj s pretrvávajúcou infláciou.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Kým dva mesiace dozadu panovala na trhoch nálada postupného uvoľňovania monetárnej politiky na oboch stranách Atlantiku, teraz nám trh naznačuje, že vyššie úrokové sadzby tu zostanú po dlhšiu dobu. Vysoký výnos na štátnych dlhopisoch sa negatívne odzrkadľuje aj v ostatných častiach ekonomiky. Hypotekárne sadzby na 30 rokov v USA tento mesiac prekročili hranicu 7%. Len pre porovnanie, ani nie dva roky dozadu boli hypotekárne sadzby menej ako 3%. Ako modelový príklad môže poslúžiť hypotekárny úver na 200 000 EUR na 30 rokov. Zatiaľ čo pri sadzbe 3% vychádza mesačná splátka približne na 850 EUR, tak pri sadzbe 7% je mesačná splátka 1 340 EUR. Z uvedeného príkladu je zrejmé, ako vyššie úrokové sadzby znižujú disponibilný príjem domácnosti na spotrebu a pri firmách znižujú voľné zdroje na budúce investície.

Medzi USA a Európou sú značné rozdiely v štruktúre jednotlivých ekonomík, preto nie je na mieste očakávať rovnaké úrokové sadzby v Európe, ako sú momentálne v USA. Napriek tomu Amerika vždy udávala trend smerovania ekonomického vývoja, ktorý Európa nasledovala s istým časovým oneskorením. Hlavná refinančná sadzba v Eurozóne je momentálne na úrovni 4,25%. Ak sa ekonómovia nemýlia, je možné, že nás čaká ešte jedno navýšenie sadzieb o 0,25%.

Ako bude vyzerať následné znižovanie sadzieb si momentálne nikto netrúfa odhadnúť, ale jedno je isté – výrazné znižovanie úrokových sadzieb na úrovne, na ktoré sme boli zvyknutí niekoľko rokov dozadu, v plánoch nie je. Preto je lepšie sa pripraviť na to, že vyššie sadzby tú s nami zostanú ešte istú dobu.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.