# investujte na fin trhoch  13. 9. 2021

Týždeň zo sveta kryptomien

Prvý septembrový týždeň bol viac ako bohatý na udalosti vo svete kryptomien. Začnime najskôr pozitívnymi správami. Väčšina investorov, ktorí investovali počas tohto roka do kryptomien boli odmenení extrémne štedrými výnosmi. O tom svedčí aj rebríček výkonnosti ETF fondov za tento rok. Z celkového počtu 5 333 verejne obchodovaných ETF fondov sa zostavil rebríček 20 fondov s najvyššou výkonnosťou od začiatku roka. Z celkového rebríčka najvýkonnejších investícií až 17 z nich investovalo do kryptomien. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestil fond s investíciami do Bitcoinu a celkovou výkonnosťou takmer 83%. Oproti tomu aj akciový trh, ktorý zaznamenal od začiatku roka výnos presahujúci 25% sa javí ako chudobný príbuzný. Na prvom mieste sa umiestnil ETF fond investujúci do širokej škály kryptomien, menších aj väčších, s celkovým výnosom 1 218%. Ak sa niekomu vyššie spomenuté výkonnosti zdajú byť podozrivo vysoké, nie je sa čomu čudovať. Vysoké výnosy pútajú pozornosť stále širšej skupiny „investorov“, ktorí prikladajú stále väčší kapitál. Ako dlho môže tento efekt pokračovať je ťažké odhadnúť.

Avšak vysoké výkonnosti kryptomien nepútajú pozornosť iba nových investorov, ale aj regulátorov. Tento týždeň sa riaditeľ úradu pre burzový dohľad v USA (Security Exchange Commison) Gary Gensler vyjadril, že svet kryptomien pripomína divoký západ, ktorý je plný podvodov, manipulácií a prania špinavých peňazí. Pokiaľ sa tento svet nezačne správne regulovať, tak mnoho investorov sa môže veľmi popáliť. Pri tomto výroku si treba uvedomiť, že prvotná myšlienka na čom boli mnohé kryptomeny založené, bola aby neboli pod dohľadom centrálnych bánk aregulátorov. Ak sa jednotlivé kryptomeny začnú regulovať, tak pôvodný zámer ich vzniku bude značne naštrbený.

Tohto týždenná konferencia bankárov zaujala aj vyhláseniami ich účastníkov vo vzťahu ku kryptomenám. Švédsky guvernér centrálnej banky prirovnáva kryptomeny k iným pokusom o vznik alternatívneho platidla z minulosti. Vo svojom vyhlásení sa guvernér opiera o históriu, pričom tvrdí že Bitcoin skôr, či neskôr skolabuje a stratí svoj význam. Nakoľko sa tieto predpovede potvrdia ukáže až čas.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.