# investujte na fin trhoch  17. 7. 2023

Boj o Activision je v cieľovej rovinke

Minulý týždeň priniesol ďalší posun vo viac ako jeden a pol ročnej ságe, v ktorej sa technologický gigant Microsoft (MSFT) snaží kúpiť amerického vývojára hier Activision Blizzard (ATVI) – firmu stojacu za hrami ako Call of Duty, World of Warcraft alebo Candy Crush. Microsoft svoj zámer ohlásil v januári 2022 a za Activision plánoval zaplatiť takmer 70 miliárd USD, v prepočte 95 USD za jednu akciu. Pre Activision, ktorý v čase pred ohlásením akvizície mal okrem iného na krku aj problémy s firemnou kultúrou, bol záujem od MSFT veľkou spruhou pre akcie firmy.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Ohlásením akvizície sa však začal dlhý proces získavania súhlasov od regulačných úradov, ktoré museli spojenie týchto dvoch firiem odobriť. Americký úrad FTC bol jedným z prvých, ktorý tento obchod napadol pre obavy z poškodenia spotrebiteľov, pričom jeho nesúhlas predstavoval vážnu prekážku, ktorá mohla znamenať neuskutočnenie celej akvizície. Negatívny postoj zaujal aj britský úrad CMA. Naopak desiatky regulátorov po celom svete (napríklad EU, Čína, Japonsko) v obchode nevideli problém a akvizíciu odobrili. Obe spoločnosti sa voči negatívnym rozhodnutiam v Británii a USA odvolali a snažili sa ponúknuť ústupky a garancie, ktoré by ponúkli rovnaké, niekedy dokonca aj lepšie podmienky prístupu k hrám Activision aj pre hráčov, ktorí nemajú zakúpenú hernú konzolu Xbox od Microsoftu.  Microsoft napríklad uzavrel 10-ročnú dohodu s Nintendom, ale aj Nvidiou a ďalšími hernými cloudovými službami a zaručil im totožné podmienky prístupu ku hre Call of Duty, ako budú mať hráči cez Xbox. Túto ponuku dostalo aj Sony (výrobca Playstation), ale dohodu odmietlo a naďalej lobovalo u FTC, aby zablokovali celú akvizíciu. Postoj Sony k tomuto obchodu je pochopiteľný, keďže obrovská obľúbenosť hry Call of Duty stojí za tým, že hráči si kupujú konzoly a hry od Sony, ktorá má na trhu najväčší trhový podiel. Exkluzivita Call of Duty pre ekosystém Xbox by bola pre Sony evidentne negatívna a spôsobila by prechod časti zákazníkov od Playstation k Xboxu.

Akvizícia sa podľa dohody musí uzavrieť do 18.7.2023. FTC sa minulý týždeň snažilo získať zablokovanie aj na federálnom súde, avšak neúspešne. Jediné, čo bolo FTC schopné preukázať bol negatívny vplyv na Sony, ale súd nevidel žiadny negatívny vplyv na spotrebiteľa cez vyššiu cenu alebo horšiu dostupnosť. Akcie Activision sa dlhodobo obchodovali s výraznou zľavou k akvizičnej cene 95 USD. Dôvodom boli prehnané obavy z negatívneho stanoviska FTC. Aktuálne rozhodnutie súdu v neprospech FTC spôsobilo značné rozptýlenie negatívneho sentimentu a pomohlo tak z veľkej časti uzavrieť valuačný gap v cene akcií spoločnosti Activision.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.