# investujte na fin trhoch  26. 2. 2024

Investičný list od Warrena Buffeta

Každoročný list akcionárom od Warrena Buffeta sa už tradične považuje v investičných kruhoch za jeden z najlepších investorských listov vôbec. Ak je investovanie považované  čiastočne za umenie a čiastočne za vedu, tak práve Warren Buffet vo svojich listoch dokazuje silu tohto tvrdenia.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Tak ako každý rok, tak aj tento víkend bol zverejnený list akcionárom za rok 2023, ktorý je pravidelne publikovaný od roku 1977. V roku 2023 mala spoločnosť Berkshire Hathaway viac ako 3 milióny akcionárov, ale investičný list od Warrena Buffeta je čítaný naprieč celým investičným svetom najmä vďaka nestarnúcim pravdám a princípom fungovania kapitálových trhov.

Tento rok Warren Buffet vzdáva hold svojmu dlhodobému spoločníkovi Charliemu Mungerovi, ktorého považuje za architekta úspechu Berkshire Hathaway. Práve Charlie Munger mal najväčšiu zásluhu na zmene investičnej stratégie, ktorou si Berkshire Hathaway ako skrachovaná spoločnosť prešla. Pôvodná stratégia bola postavená na kúpe a rýchlom predaji štatisticky podhodnotených firiem, avšak Charlie Munger v polovici 70. rokov apeloval, aby sa spoločnosť vydala cestou kvalitných investícií držaných dlhodobo. Prerod investičnej stratégie stál za úspešnými investíciami ako Coca-Cola alebo American Express, ktoré sa neskôr stali globálnymi firmami a doteraz majú svoje miesto v portfóliách Berkshire Hathaway.

Práve posolstvo Charlieho Mungera je obzvlášť aktuálne aj dnes v dobe, keď špekulácia na trhoch a krátkodobé myslenie častokrát prevláda nad skutočnou podstatou investovania. Akciový trh v posledných rokoch čoraz viac pripomína nikdy neutíchajúce kasíno, a nie miesto kde by malo dochádzať k efektívnej alokácií kapitálu. Ako príklad nám môže poslúžiť priemerná doba držania investícií. Kým v roku 1975, investori držali svoje investície viac ako 5 rokov, tak v roku 2022 to bolo menej ako 10 mesiacov. Dnešní investori majú k dispozícií údaje ako sú dáta z obsadenosti parkovacích miest pred nákupnými centrami, poprípade počty zákazníkov v predajniach v reálnom čase, avšak všetky tieto údaje smerujú skôr ku krátkodobému mysleniu. Vyhodnocovanie investícií cez nástroje ako strojové učenie, neurónové siete, poprípade použitím umelej inteligencie mnohokrát nedokážu nahradiť zdravý rozum a kritické myslenie, cnosti ktoré sú na finančných trhoch nedostatkovým tovarom.

Warren Buffet potvrdzuje, že prechod od krátkodobých investícií k dlhodobému budovaniu majetku je hlavný faktor úspechu, vďaka ktorému sa Berkshire Hathaway stal najväčšou holdingovou spoločnosťou na svete. Svoj mentálny prístup k investovaniu prirovnáva k farmárovi, ktorý vlastní pôdu produkujúcu úrodu. Takýto farmár nepotrebuje vedieť, aká je hodnota jeho pozemku každý deň či každý mesiac, stačí mu vedieť, koľko úrody dokáže pôda vyprodukovať v dlhodobom horizonte.

Z času na čas prídu lepšie roky, inokedy horšie, ale v dlhodobom horizonte sa výnos pôdy meniť nebude. Rovnaký model by si mali osvojiť aj investori, ktorí vedia, aký priemerný výnos dokážu priniesť jednotlivé triedy aktív a trpezlivo nechať svoje peniaze pracovať. Staré indické príslovie hovorí, že život je príliš krátky na to, aby sme sami urobili všetky chyby. Osvojiť si mentálne nastavenie Warrena Buffeta môže byť na začiatok krok správnym smerom.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.