# investujte na fin trhoch  27. 2. 2023

Na východnom fronte nič nové

Uplynulým týždňom ubehol presne rok, čo Rusko vojensky zaútočilo na svojho suseda. Predtým než sa bližšie pozrieme, aký dopad mala táto vojna na svet financií treba uviesť, že sa predovšetkým jedná o obrovskú ľudskú tragédiu na strane Ukrajiny, na ktorú sa nedá pozerať cez finančné metriky. Napriek tomu, že koniec vojny je stále v nedohľadne, niekoľko pozorovaní, ktoré by nám mohli pri investovaní pomôcť, je viditeľných už teraz.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Rozvíjajúce sa trhy dokážu byť extrémne rizikové

Na finančných trhoch často panuje medzi malými investormi predstava, že akcie/dlhopisy sa vždy vrátia na pôvodnú úroveň. Toto je väčšinou výsada iba rozvinutých trhov a aj to nie vždy. História je plná príkladov, keď investori na rozvíjajúcich sa trhoch prišli o väčšinu svojho majetku. Ako príklad si uveďme Rusko. Za posledných 25 rokov by ste ako investor v Rusku prišli o svoj majetok presne dvakrát. V roku 1998 počas ruskej finančnej krízy a následne v roku 2022, keď ruská centrálna banka zaviedla zákaz na vývoz kapitálu a obmedzila zahraničným investorom nakladať zo svojím majetkom. V oboch prípadoch nasledovala devalvácia rubla a úplné znehodnotenie investícií.

Pred vojnou panovala medzi ekonómami predstava o sile ruskej ekonomiky vďaka prebytku na bežnom účte platobnej bilancie. Pravda je, že pozerať sa na rozvíjajúce sa trhy iba cez ekonomické ukazovatele je krátkozraké. Rozvíjajúce sa trhy sú omnoho náchylnejšie na neočakávané udalosti, ktoré sa dajú iba ťažko pretaviť do rizikovej prémie. Rozvíjajúce sa trhy sú plné devalvácií meny, bankrotov a vojenských prevratov. Pri tvorbe investičného portfólia treba teda dobre zvážiť, či extra pár percent stojí za podstúpené riziko v podobe rozvíjajúcich sa trhov.

Zlato, dobrý uchovávateľ hodnôt, ale zlá investícia

O zlate sa často hovorí, že stúpa na hodnote v časoch paniky a je dobrou poistkou v období klesajúcich trhov. V prvotných fázach vojny na Ukrajine tomu aj tak bolo, a cena zlata sa dostala na úroveň z pôvodných 1 900 USD na 2 050 USD za uncu. Problém je, že od toho momentu zlato na cene iba klesalo. O zlate môžeme hovoriť predovšetkým ako o uchovávateľovi hodnôt, ale už menej ako o investícií. Pri dnešnej cene zlata 1 810 USD za uncu by sme napriek všetkej nervozite na trhoch a stále prebiehajúcej vojne prerobili. Je to najmä z dôvodu, že za cenou zlata okrem ľudských emócií stoja aj ekonomické fundamenty, a to najmä sila amerického dolára, výška úrokových sadzieb a výška inflácie.

Dobrá investícia je najmä taká, ktorá je predvídateľná. Ak si niekto trúfa odhadnúť vývoj amerického dolára a úrokových sadzieb v strednodobom horizonte, potom investícia do zlata dáva zmysel. Pre všetkých ostatných je to iba špekulácia s nádejou, že jedného dňa bude cena zlata vyššia ako v čase nákupu.

Investičné výnosy nasledujú zisky….v akomkoľvek období

V posledných rokoch zaplavili investičný svet témy ako zodpovedné investovanie alebo ESG. Napriek tomu, sektory ktoré dosiahli najlepšie zhodnotenie za posledný rok neboli výrobcovia solárnych panelov, ani iné zelené odvetvia, ale zbrojársky priemysel a ťažbári ropy. Európsky zbrojársky priemysel zažíva najlepšie časy za niekoľko posledných dekád a ceny akcií na to reagujú rastom. Rovnako to platí pre ťažbárov a spracovateľov ropy, ktorí sprchujú svojich akcionárov dividendami, ktoré by bez aktuálnej vojny nedokázali dosiahnuť.

Pragmatizmus investorov je viditeľný v tom, že na konci dňa sa investori vždy rozhodnú pre to, čo im prinesie najvyšší zisk a nie preto, čo je populárne alebo správne. Morálnosť takéhoto konania nechávam na posúdenie iným, ale najbližšie keď sa budete rozhodovať kam a do čoho investovať, je dobré mať toto pravidlo na pamäti.

Roman Vitásek

Roman Vitásek
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.