# investujte na fin trhoch  24. 10. 2022

44-dňová premiérka

Rezignácia britskej premiérky Liz Trussovej je tvrdým budíčkom a pripomienkou pre politikov, ktorí budú musieť urobiť ťažké rozhodnutia v čase vysokej inflácie a v prostredí rýchlo rastúcich úrokových sadzieb. Odchod premiérky po 44. dňoch vládnutia je názorným príkladom ako dynamicky sa môže vyvíjať vládnutie v takýchto ťažkých časoch po celom svete.

Za posledné desaťročie nízka inflácia a ultra-nízke úrokové sadzby poskytovali vládam na celom svete priestor na míňanie viac a na hromadenie dlhov bez toho, aby toto nejako značne znepokojovalo investorov. Tie dni sú preč.

V procese sprísňovania menovej politiky centrálnych bánk sú politickí lídri menej schopní požičiavať si peniaze bez toho, aby si kládli otázky ako ich budú splácať. A tu sa Veľká Británia stáva názorným príkladom. Dlh k pomeru HDP stúpol z približne 80% pred pandémiou na súčasných približne 100%. Teraz už ex-premiérka Trussová a jej už tiež bývalý minister financií Kwasi Kwarteng chceli podporiť hospodársky rast znížením daní a zároveň naliať miliardy libier do dotácií na ochranu domácností a firiem pred rastúcimi účtami za energie. Rozhodujúce však bolo, že to malo byť zaplatené skôr pôžičkami ako škrtmi vo výdavkovej strane rozpočtu.

Reakcia trhov však bola na tento návrh nesmierne tvrdá a krutá. Britská libra klesla na rekordné minimum a chaotický výpredaj na vládnych dlhopisoch  Spojeného kráľovstva prinútil centrálnu banku zasiahnuť a minúť miliardy libier na stabilizáciu trhu s dlhopismi. Mnohí ekonómovia a stratégovia to hodnotia nasledovne: To, čo sme tu videli, bola kombinácia nesprávnej fiškálnej politiky v nesprávnom čase, keď súbežne rýchlo rastú aj úrokové sadzby.

Dôveryhodnosť, ktorá sa raz stratí, sa podľa ekonómov a investorov len tak ľahko nezíska. Touto krutou lekciou si dnes prešla Veľká Británia, uvidíme ktorá krajina bude nasledovať…

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.