# investujte na fin trhoch  2. 8. 2021

Štvrtkový rast Tesly

Akcie Tesly vo štvrtok pekne poskočili smerom hore. Je ťažké nájsť však iba jeden dôvod. Akcie spoločnosti Tesla (TSLA) uzavreli o 4,7% vyššie na úrovni 677,35 dolára za akciu. S&P 500 a Dow Jones Industrial Average ukončili deň o 0,4% vyššie.

Dôvod číslo 1 – twít od generálneho riaditeľa Elona Muska. Svojim 58,6 miliónom sledovateľom povedal, že Tesla 19.augusta organizuje svoj deň umelej inteligencie. Priekopník elektrických vozidiel predstaví na ňom zrejme svoj posun v oblasti autonómneho riadenia v nádeji, že presvedčí viac investorov, že má stále vedúce postavenie v tejto oblasti. Táto udalosť by mala trochu pripomínať septembrový deň batérií v Tesle. V ten deň spoločnosť predstavila investorom inovácie, ako sú väčšie batériové články, navrhnuté tak, aby v budúcnosti zlepšili náklady a dojazd automobilu Tesla.

Ďalším impulzom je návrh zákona o infraštruktúre, ktorý sa práve nachádza v Senáte. Aktuálne návrh zákona nezahŕňa stimuly pre nákup elektromobilov. Zahŕňa však peniaze, ktoré môžu mestá a štáty investovať do infraštruktúry nabíjania elektromobilov a naznačuje, že tento pohyb z Washingtonu je pre priemysel elektromobilov správnym krokom.

Po tretie, je tu reakcia na oneskorené výsledky spoločnosti. Reportované čísla spoločnosti Tesla za druhý kvartál boli viac ako dobré. Spoločnosť zaznamenala prevádzkový a čistý zisk. Nasledujúci deň však akcie klesli o 2%. Nakoniec by sa investori spoločnosti Tesla mali poďakovať aj spoločnosti Ford Motor (F) za štvrtkové zisky. Spoločnosť Ford oznámila stredajšie výsledky, ktoré boli oveľa lepšie, ako sa očakávalo. Predstavitelia spoločnosti Ford uviedli, že globálny nedostatok čipov, ktorý spomalil automobilovú výrobu, sa zmierňuje. To je dobrá správa pre všetkých, vrátane Tesly. Akcie spoločnosti Ford tiež získavali, a to až o 4% po zverejnení výsledkov po zatvorení trhov v Amerike.

Vďaka štvrtkovému rastu akcie Tesly klesli k dnešnému dňu iba o 4% od začiatku roka, ale stále klesajú o 25% z 52-týždňového maxima v januári, kedy sa cena nachádzala na úrovni 900,40 dolára za akciu. Silné reportované výsledky za druhý kvartál ale nemusia stačiť na to, aby sa tam vrátila, ale býci spoločnosti Tesla sa budú tešiť na katalyzátory, ako je spomenutý deň umelej inteligencie, vládna podpora a prípadne oznámené nové produkčné kapacity v Nemecku alebo Texase, aby sa akcie opäť rozhýbali smerom k maximám.

Ing. Róbert Bučič

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.