# investujte na fin trhoch  11. 10. 2022

Dobré správy sú niekedy zlé správy

Uplynulý týždeň nebol pre akcie vôbec zlý. Prvá polovica sa niesla v pozitívnom duchu a akciové trhy si pripísali pekné nárasty. Záver sa už ale niesol v opačnom duchu a hlavne v piatok akcie strácali pôdu pod nohami. Aj napriek tomu však akcie tento týždeň ukončili v pluse. Americký index S&P500 uzavrel so ziskom +1,51%, DJIA +1,99% a technologickejší Nasdaq +0,73%. Podobne na tom bola aj Európa, keď paneurópsky index STOXX600 skončil takmer +1% a Eurostoxx50 + 1,73%. Dokonca aj britský index sa po výraznej volatilite spred dvoch týždňov skonsolidoval a uzavrel + 1,41%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Akcie sa v piatok vypredávali paradoxne kvôli dobrým ekonomickým správam. Americký trh práce podľa posledného reportu je aj naďalej silný a zatiaľ neindikuje oslabovanie ekonomiky. To je dobrá správa pre amerických zamestnancov, americký daňový úrad a časť hospodárstva, pre ktorú je kľúčové dobré finančné zdravie amerických spotrebiteľov. Na druhej strane, ak za pozitívnymi správami vidíte pravdepodobnosť, že FED bude musieť výraznejšie uťahovať svoju monetárnu politiku v snahe ochladiť ekonomiku a znížiť vysokú infláciu, môžete to vnímať aj ako zlú správu. Žijeme teda v takom pomýlenom období, keď dobré správy sú pre akcie negatívne a naopak slabšie dáta si akciový trh vykladá pozitívne (keďže vidia menej agresívnejší FED). To sa však môže onedlho zmeniť.

Pomaly sa nám rozbieha výsledková sezóna, keď spoločnosti reportujú výsledky za posledný kvartál. Vysoká inflácia neovplyvňuje len spotrebiteľov, ale aj firmy, ktoré majú vyššie náklady na vstupy, zamestnancov, dopravu,… a tým pádom aj nižšie marže. Ak k tomu prirátame aj rastúce úroky a predražovanie nákladov na obsluhu dlhu, výsledný obrázok môže poukázať na to, že očakávané zisky firiem (okrem sektoru oil&gas samozrejme) môžu byť ťažko dosiahnuteľné. Ak k tomu príde, aktuálne valuácie niektorých spoločností sa môžu aj po niekoľkomesačných pádoch javiť ako privysoké a ich akcie sa môžu dostať pod tlak a naďalej klesať.

Pri investovaní na akciových trhoch je dôležité si uvedomiť, že z času na čas k poklesom prichádza a nedá sa im vyhnúť, keďže účastníci trhu nie sú racionálni a podliehajú emóciám. Raz trhy ženú valuácie do oblakov a niekedy to prestrelia do opačného smeru. Netreba zabúdať, že prepady na trhoch prinášajú pre investorov s dlhodobým horizontom príležitosti na nákup kvalitných spoločností pri nižších valuáciách. A keď sa následne trh upokojí, výsledné portfólio môže priniesť o to zaujímavejšie zhodnotenie.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.