# investujte na fin trhoch  12. 2. 2024

Šialenstvo s akciami amerických bánk

bank of america

Vyzerá to tak, že marcové šialenstvo s akciami amerických bánk  („March Madness“) vstupuje do svojho druhého dejstva. Po mesiacoch relatívne pokojného obchodovania a postupného návratu vystresovaných cien na racionálnejšie úrovne prebiehajúca výsledková sezóna ukazuje, že nie všetky banky sú v rovnakej dobrej kondícii. Čo sa to teda posledné dni deje?

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v audio verzii tu:

Na úvod je potrebné povedať, že problémy z marca 2023 majú so súčasnou situáciou málo spoločného. V marci minulého roka stál za prepadmi akcií veľký hazard niektorých bánk ako Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank alebo First Republic Bank, ktoré zle riadili svoje riziko a nepredpokladali nárast v úrokových mierach, ktorý prakticky vymazal takmer celý kapitál prostredníctvom nerealizovaných strát. Okrem toho svoju úlohu zohral aj fakt, že viaceré banky sa príliš spoliehali na nepoistené depozitá a investovali tieto vklady do dlhých aktív. V prípade bánk SVB a Signature zaistené vklady tvorili len okolo 10%.

Aktuálne problémy majú iný menovateľ – sektor komerčných nehnuteľností v USA, voči ktorému majú expozíciu viaceré americké, ale aj globálne bankové domy. Okrem bankových peňazí sa v tomto segmente točia aj desiatky miliárd USD nebankového financovania, pochádzajúce najmä z private equity fondov a iných alternatívnych správcov.

Prvého kostlivca našla vo svojej skrini americká banka New York Community Bancorp (NYCB). Táto menšia regionálna banka s aktívami 116 miliárd USD musela v poslednom kvartáli výrazne navýšiť opravné položky v sektore komerčných nehnuteľností a vykázala kvôli tomu neočakávanú stratu. Ešte väčší šok spôsobilo seknutie dividendy o 70%. Manažment banky sa počas kvartálneho rozhovoru s analytikmi snažil tieto kroky vysvetliť. NYCB totiž prevzala aktíva a depozitá po padnutej Signature Bank a táto akvizícia ju katapultovala do kategórie bánk s aktívami nad 100 miliárd USD, pre ktoré platia tvrdšie regulačné pravidlá. NYCB sa znížením dividendy snaží do konca roka 2024 dostať s kapitálom na 10% a vyššími opravnými položkami vykrýva dva neperformujúce úvery a vytvára si buffer na prípadné ďalšie straty z úverového portfólia. Aj keď išlo o pochopiteľné kroky banky a uveriteľné dôvody tohto konania, finančný trh k tomu až tak racionálne nepristúpil a poslal akcie NYCB nadol o viac ako 60%. Spolu s horšími výsledkami totiž vyšlo najavo, že z banky odišli aj dve kľúčové postavy – chief risk officer a šéf vnútorného auditu. A takéto nečakané odchody nezvyknú veštiť nič pozitívne.

Každopádne manažment banky transparentne komunikuje s analytikmi a podľa odpovedí je pripravený spraviť čokoľvek, aby zastabilizoval situáciu. Dokonca je v hre aj predaj niektorých aktív, aby sa banka dostala opäť pod 100 miliardovú hranicu a mala nižšie nároky na svoju činnosť. Okrem toho manažment potvrdil dobrú kondíciu banky a oznámil aj obsadenie chýbajúcich postov v krátkom čase. Navyše vrcholový manažment aj dokupoval akcie na výpredajových úrovniach, čo sa dá vždy považovať za dobrý signál.

Ak aj NYCB túto krízu zvládne (zatiaľ tomu všetko nasvedčuje), na trhu po viacerých oznámeniach od bánk, FEDu a US treasury pretrváva jemná nervozita týkajúca sa celého sektora komerčných nehnuteľností v USA. Jerome Powell aj Janet Yellen minulý týždeň svorne tvrdili, že situáciu sledujú, je vážna, ale nič nenasvedčuje systémovému problému, aký sme tu mali pred veľkou finančnou krízou. A nám neostáva nič iné, ako im veriť.

Michal Ďurica

Michal Ďurica
Portfólio manažér, IAD Investments

Všetky články autora
Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.