# investujte na fin trhoch  14. 6. 2022

ECB pripravuje zásadné opatrenia, čoho sa budú týkať?

Európska centrálna banka

Máme za sebou ďalší stratový týždeň… Už si pomaly zvykáme. Akciové trhy sú v posledných mesiacoch ako na hojdačke, avšak s dodatočnou charakteristikou, keď po každom malom odraze smerom nahor padáme hlbšie a hlbšie. Doslova sa pohybujeme v priestore, keď za každú dobrú správu zaplatíme príchodom dvoch zlých. Výsledky tohto týždňa hovoria sami za seba – S&P500 stratil -5.05%, Dow Jones -4.58%, Nasdaq –5.60% a Eurostoxx600 -3.95%.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Jednou z najdôležitejších správ týždňa bolo určite zasadnutie ECB, ktorá na rozdiel od veľkých centrálnych bánk ako FED alebo BOE, alebo aj tých menších stredoeurópskych ČNB, MNB a PNB, doteraz reagovala na rastúcu infláciu len mlčaním a nič nerobením. Vo štvrtok sa to konečne zmenilo a ECB vyslala jastrabí signál a ukončila tak éru ultra-uvoľnenej monetárnej politiky v eurozóne. Ako prvé skončí k 30.6. kvantitatívne uvoľňovanie (inak povedané, tlačenie peňazí a monetizovanie dlhu krajín eurozóny). Následne na júlovom zasadnutí ECB zdvihne depozitnú sadzbu o 0,25%. Septembrové zasadnutie môže byť ešte jastrabejšie, ak sledované dáta neukážu dôkaz o slabnúcej inflácii a rast úrokov bude vyšší ako 0,25% (pravdepodobne to bude +0,5%). September bude teda mesiac, keď ECB konečne ukončí (nepodarený) experiment s negatívnymi nominálnymi úrokovými sadzbami, ktorý až tak nepomohol ekonomike eurozóny a hlavne vniesol veľké pokrivenie do spôsobu alokovania kapitálu.

Inflácia v eurozóne dosiahla svoj rekord, keď za máj ceny narástli o 8,1%. Predikcia ECB pre celoročnú infláciu sa dostala už na úroveň 6,8% z marcového odhadu 5,1%. V roku 2023 by rast cien mal poklesnúť na 3,5% a v roku 2024 2,1%. Keďže vieme, že predikcie sú extrémne náročné a predikcie budúcnosti ešte viac, je potrebné čísla ECB brať s rezervou a pripraviť sa na možnosť, že inflácia sa síce môže spomaliť, ale môžeme byť vystavení rastu cien nad inflačným cieľom ECB (2%) aj dlhšie ako predikuje centrálna banka.

Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.